13

14.7K 486 115
                  

8-20

Hayes lang malakas, yes?

5:34 PM

Hayes:

Excited na ako sa practice game bukas!!!

Ribo:

Same.

Aestelle:

Bukas na pala?

Hayes:

Nood ka?

Aestelle:

Saan ba?

Hayes:

Y University.

Kalaban namin sina Kuya War.

Aestelle:

Pass.

Ribo:

HAHAHAHA

Aestelle:

Baka mangudngod ko pagmumukha ng hinayupak na 'yon.

Ribo:

HAHAHAHAHA

Aestelle:

May nakakatawa, Ribobo? 🙂

Ribo:

Tatawa ba ako kung walang nakakatawa? 😂

Hayes:

HAHAHAHAHAHA

Aestelle:

Nag-iinit talaga ulo ko kapag naaalala ko 'yang pesteng War na 'yan!

Ribo:

Umulit ba? 😂

Hayes:

HAHAHAHAHA

Aestelle:

Oo!

Ribo:

Mamaya tahimik 'yan since may practice game kami bukas.

Hahahahaha!

Hayes:

Oo nga. Kailangan magpahinga ni Kuya War HAHAHAHA

Ribo:

Ibang giyera gagawin niya bukas eh 😂

Aestelle:

Ang malas kasi bakit doon pa ako inilipat nila Mama ng apartment 😭

Sayang naman deposit ko kung aalis ako agad 😭

Hayes:

Tiisin mo na lang muna, Telle.

Saka hindi naman laging may girlfriend si Kuya War.

Ribo:

Magsuot ka kaya ng headset?

Aestelle:

Alam mong hindi ako sanay matulog nang may sounds!

Ribo:

Inom kang pills?

Aestelle:

Not healthy!

Ribo:

Daming arte.

Aestelle:

IKAW KAYA MATULOG SA UNIT KO SUBUKAN MO LANG KAHIT 1 DAY LANG ANO G???

Hayes:

HAHAHAHAHAHA

Aestelle:

Dare ano?!

Sa weekend?!

Ano palag ka Ribobo?!

Bigyan kitang bear brand kapag nakatulog ka sa unit ko ano?

Kapag hindi ka nakatulog ililibre mo ako sa Etude!

Ano palag palag ba?

Tandaan mo walang duwag sa barkadahang 'to Ribobo.

Ribo:

Fine!

Maliit na bagay.

Maliit na bagay

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Hayes:

HAHAHAHA

Saan ka matutulog, Telle?

Aestelle:

Uuwi ako sa Pampanga 😽

Ribo:

Pasalubong ah.

Aestelle:

Bakit 'di ka maghingi sa fangirls mo?

Hayes:

Walang fangirls 'yan. Takot sa mukha eh.

Mukha kasing mananakmal HAHAHAHA

Aestelle:

Sabagay.

Una kong nakitang ngumiti si Ribobo natakot ako akala ko mamamatay tao.

Ribo:

Ok.

Kung saan kayo masaya.

Aestelle:

Wuvyu, Ribobo!

Ribo:

Panget mo.

Aestelle:

Tanginaka!

Hayes:

HAHAHAHAHA

Seen

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon