50

12.8K 490 53
                  

8-30

Twitter

Telle @Aestelletic

Lipat tayo ng twitter para mabawasan kalat sa fb baka mapulis HAHAHAHA

11:32 AM • 30/08/XX

0↩️  0🔁  1❤️

━━━━━━━━━━━━━━

Telle @Aestelletic

MAMA HINDI KO NA KAYA ANG TALINO NI JANUS BAKIT GANON LALONG NAKAKAGUWAPO KAHIT DI KO NAIINTINDIHAN MGA SINASABI NIYA KASI PANG MATALINO LANG

MAMA HINDI KO NA KAYA ANG TALINO NI JANUS BAKIT GANON LALONG NAKAKAGUWAPO KAHIT DI KO NAIINTINDIHAN MGA SINASABI NIYA KASI PANG MATALINO LANG

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

11:34 AM • 30/08/XX

2↩️  0🔁  3❤️


Ribo @setteribo • 3 mins
Replying to @Aestelletic
Awit sa 'yo mukhang babagsak tayo ah acads sana muna

|
|

Telle @Aestelletic • 1 min
Replying to @setteribo
Landi before acads rawr jk lang natututo naman tayo diba hahaha galing kaya ng tutor natin yummy pa hehehehe


War @WarPeroDiSanto • 25s
Replying to @Aestelletic
Hi pa-followback at pa-accept na rin sa fb baka naman. Pagkatapos kitang tulungang mag-bake?!

|
|

Telle @Aestelletic • 3s
Replying to @WarPeroDiSanto
Sige wait lang hehehe

|
|

War @WarPeroDiSanto • 1s
Replying to @Aestelletic
Luh mukhang may kailangan ulit ah HAAHAHAHA

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon