62

12K 465 42
                  

9-02

Tripp Grande

11:32 PM

Aestelle:

Hello?

Seen, 11:34 PM

Tripp:

Hey.

What's up?

Aestelle:

This is Aestelle po, 'yong nakatira sa katabing apartment ni War.

Umuwi po kasi ngayon-ngayon lang. Lasing na lasing po tapos doorbell nang doorbell sa apartment ko.

Sa sobrang kalasingan po kaya namamali na yata.

Hindi ko naman mahanap 'yong susi niya kaya hindi ko siya mapasok sa apartment niya.

Kahit hingin ko sa ibaba extra keys hindi rin nila ibibigay 😅

Tripp:

Sabi na e.

Ang gago talaga niyan hindi nag-aya.

Pahintay na lang kami kung puwede.

Papunta na ako.

Pero baka mauna si Yvann. May susi 'yon ng apartment ni War.

Moreno 'yon. Mukhang masungit pero masungit talaga HAHAHA

Salamat, Aestelle. Pasensya na sa abala na ginawa ng kaibigan namin.

Gabing-gabi pa naman na.

Aestelle:

Walang anuman!

Parang kaibigan ko na rin si War kahit madalas gago at pang-asar hahaha

Tripp:

Mabait 'yan si War kahit lasing.

Safe ka dyan pangako.

Aestelle:

I know.

Seen, 11:39 PM

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon