8

15K 566 114
                  

8-18

4:35 AM

War Sto. Tomas
30 mins ago • Public

Type yata ako nito. Well.

😂❤️😮 323 • 103 comments • 203 shares

Aestelle Rose Mendoza: Type ka sigurong iumpog sa pader.

     | Tripp Grande: Type ka sigurong iumpog sa pader. (2)

     | Yvann Mercedes: Type ka sigurong iumpog sa pader. (3)

     | Josiah Apostol: Type ka sigurong iumpog sa pader. (4)

     | Isaiah Apostol: Type ka sigurong iumpog sa pader. (5)

     | Ribo Buenaflor: @Aestelle?????

     | Aestelle Rose Mendoza: Kilala mo 'yang gagong 'yan????

     | Tripp Grande: Gago amputa HAHAHAHA

     | Josiah Apostol: Gago raw amputa HAHAHAHAHAHA

Drexler Ponce: Payag ka no'n iuumpog ka na sa pader kasi ako payag HAHAHAHAHA

     | War Sto. Tomas: Tantanan mo ako Drex HAHAHAHA

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon