112

11.9K 436 151
                  

9-18

Twitter

War @WarPeroDiSanto

TANGINA NITONG SI RIBOBO AT AESTELLE NAGPUNTA NG BAR PARA MAGPATURO NG CALCULUS HAHAHAHAHAHAHA

9:45 PM • 18/09/XX

16↩️  122🔁  432❤️


Tripp @Trippipti • 3m
Replying to @WarPeroDiSanto
HAHAHAHAH ANG CUTE NUNG DALAWA POTA HAHAAHAHAH "KUYA WAR PATURO NG CALC" HAHAHAHAHAA

|
|

War @WarPeroDiSanto • 3m
Replying to @Trippipti
Luh mine

|
|

Tripp @Trippipti • 2m
Replying to @WarPeroDiSanto
Oh???

|
|

War @WarPeroDiSanto • 2m
Replying to @Trippipti
Si Ribo mine hahahahaha

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon