22

14.2K 497 302
                  

8-23

Iumpog sa Pader si War

12:02 PM

Drexler:

Pre trip na trip mo talagang asarin ah.

Tripp:

Ako 'yong may pangalang Tripp pero ikaw malakas trip sa buhay.

Ribo:

Sino?

Josiah:

Ribobo keep up naman kung puwede lang HAHAHA

War:

Hahahahaha!

She's cute.

Ribo:

Sino?

War:

Your friend.

She's easy to annoy 😂

Ribo:

Hindi ka n'on type 'wag mo na balakin.

Walang taste 'yon eh.

Sabagay mas lalong mawawalan ng taste 'yon kung ikaw magugustuhan.

War:

Sino nga 'yong nagpapaturo mag-serve?

Ribo:

Kuya War naman 🥺

Isaiah:

Tangina mo hindi ka nagsaing?! @Josiah

Josiah:

Hindi ako pinanganak na guwapo para lang magsaing ng lalamunin mo.

Isaiah:

Wala kang lalamunin simula bukas ulol ka!

Josiah:

Joke lang magsasaing na nga ako.

Alonzo:

Dito pa kayo sa gc nagkalat na kambal.

War:

Pero declined friend request ko.

Baka namali ng pindot mag-send ako ulit ng bago 😂

Drexler:

HAHAHAHAHA

Pilit mo pa 'yan bro.

Hayes:

Tara ML.

Skyler:

Ge.

Tripp:

Mukha kang ML.

Skyler:

Ikaw mukhang manok.

War:

HAHHAHAAHAA tiktilaok naman pala

Tripp:

Sana i-decline ulit friend request mo HAHAHAHAHA

War:

Ribobo sabihin mo i-accept ako.

Ribo:

Kuya War 'wag mong landiin kaibigan ko.

War:

Friend request lang lalandi agad?

Mukha ba akong malandi?

Drexler:

Oo.

Tripp:

Oo. (2)

Isaiah:

Oo. (3)

Josiah:

Oo. (4)

Ribo:

Oo. (5)

War:

Yvann:

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Yvann:

Kick niyo na sa gc 'yan bawal malandi dito.

War:

Ayos lang ako. Sana kayo rin.

Tripp:

HAHAHAHAHAHAHA

Seen

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon