150

11.6K 400 71
                  

10-02

Twitter

✨ @stellaris 🔒

Paranoid ba ako pero bakit ganon parang may nag-iba talaga hahaha i mean??? Ewan ang labo???

1:11 AM • 02/10/XX

1↩️  0🔁  0❤️


✨ @stellaris • 3m
Replying to @stellaris
Parang nawalan siya ng time sa 'kin? Dahil ba nagpakipot ako chawr hahahahaha basta parang naging cold??? He's always busy??? Uhm gets ko naman he has club activities and acads pero ewan parang may iba talaga.

|
|

✨ @stellaris • 2m
Replying to @stellaris
Nawalan ng time sa movie nights. Hindi na rin kami nagkakasabay kahit breakfast. Oh wait. I'm sounding like a nagging gf lol hindi pa nga pala kami hahahaaha

|
|

✨ @stellaris • 1m
Replying to @stellaris
Pero ang weird kasi may nagawa ba akong mali or something para layuan mo ako bigla ng ganito hahahaha

|
|

✨ @stellaris • 30s
Replying to @stellaris
Ang clingy ko ba pero ewan kasi sobrang nasanay ako sa presence niya na n'ong nawala para bang hindi ako makahinga.

|
|

✨ @stellaris • 1s
Replying to @stellaris
Grabe War Sto. Tomas, pinanindigan mo apelido mo. Biruin mo napaluhod mo ako.

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon