70

12.5K 417 92
                  

9-04

War Sto. Tomas

10:33 PM

Aestelle:

Tongue ka ba?

Seen, 10:34 PM

War:

Luh may banat na.

Si Janus ba talaga type mo o ako?

I can't blame you tho.

Thanks for the feelings, I guess, but sorry.

Aestelle:

Dami sinabi tanong ko lang naman kung tongue ka ba???

Sagot na kaya?!?

War:

Bakit, love?

Aestelle:

Tongueina mo kasi.

HAHAHAHAHAHAHA

War:

Ge.

May donut pa naman sana ako.

Bigay ko na lang bukas kina Yvanntot 🤪

Aestelle:

Krispy Kreme?!

War:

Hmmm.

Tongueina ko diba?

Ge goodnight.

Aestelle:

Joke lang master.

Sinubukan ko lang kasi kung effective ba 'yong banat 😂

War:

Para kay Janus?

Aestelle:

Uu sana kaso mukhang hindi eepekto.

HAHAHAHAHAHAH

War:

HAHAHAHAAHA

De.

Try mo malay mo mag-react.

Try mo next study date ninyo hahaahaha

Aestelle:

Sige sige.

Baka may alam ka pang banat master. 'Yong hindi masyado bulgar pero nakakakilig.

War:

Nakakakilig pala hanap mo bakit tongueina banat na sinubukan mo?

HAHAHAHAHA

Puwede naman tongue ka ba? Gusto kasi kitang tikman gan'on.

HAHAHAHAHAA

Aestelle:

HAHAHAHAHAA SO DIRTY HAHAHHAHA

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon