109

11.9K 418 90
                  

9-17

10:45 PM

Aestelle Rose Mendoza
45 mins ago • Public

Nag-ayang maglakad-lakad muna dahil baka raw mawala ang abs. Feeling naman nito meron talaga 🤭

 Feeling naman nito meron talaga 🤭

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

😂 5

Ribo Buenaflor: Pwet nga wala 'yan abs pa kaya.

     | Hayes Vizconde: HAHAAHAAHAHA TAENA RIBO LAUGHTRIP AHAHAHAHA

     | Aestelle Rose Mendoza: Nakita mo? 🙈

     | War Sto. Tomas: Paninirang-puri 'yan, Ribobo!

War Sto. Tomas: Gusto mo lang yatang makita at madama kaya pinagdududahan mo eh #AestelleMoves #SpeedLang

     | Drexler Ponce: Baka ikaw lang may gusto ssob hehehehe

     | War Sto. Tomas: Sino ba kaibigan mo tangina ka

     | Drexler Ponce: Si Aestelle HAHAHAHAHA

     | Tripp Grande: HAHAHAAHA

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon