26

13.9K 481 192
                  

8-23

War Sto. Tomas

9:45 PM

War:

Pa-accept ng friend request.

Seen, 9:47 PM

Aestelle:

Who you?

War:

Ako ang yayanig sa mundo mo.

Aestelle:

Tangina mo!

War:

HAHAHAHAHA

Pa-accept na.

Inaasar na ako nila Drex 😭

Aestelle:

Pake ko?

War:

Nandyan ka ba sa unit mo?

Aestelle:

Police alert 😱

War:

Gusto ko lang malaman mo na kung nandyan ka man

Makakatulog ka nang mahimbing.

Aestelle:

Wala kang iuuwing babae?

War:

Sino nagsabing babae inuuwi ko?

😂

Aestelle:

Wala kang iuuwing *lalake?

War:

Wala HAHAHAHA

Aestelle:

Good.

Thank You, Lord.

War:

Luh dinasalan ako agad 🤭

Aestelle:

Yuck.

War:

Accept mo na fr ko, love.

Aestelle:

Ha????

Love mo mukha mo!

War:

Love ko talaga mukha ko. Sa sobrang guwapo kong 'to?

Aestelle:

Bakit ba kita kinakausap 😫

War:

Kasi crush mo ako.

Aestelle:

May taste naman ako 🤢

War:

Do you want to taste me?

Aestelle:

🖕🏻

War:

HAHAHAHAHAHA

Cute.

Seen, 9:54 PM

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon