153

10.9K 393 158
                  

10-03

WARUPOK

11:50 PM

Ribo:

Diba sabi ko 'wag si Aestelle kasi ako makakabangga mo?

Kahit lods kita tangina talo-talo na.

Hayes:

^^^^

Drexler:

????

Away ba 'to???

TEKA

ANO MERON

Tripp:

????

Sino kaaway hoy

Si War ba?

Hayes:

Walang tropa-tropa 😀

Explain, Kuya War.

Alonzo:

What happened?

Ribo:

😀

Alonzo:

@War?

Ribo:

Baka busy sa bago niyang babae?

😀

Yvann:

????

Si War?

Hayes:

Oo

😀

Baka gusto mong mag-explain Kuya @War?

Yvann:

What did he do?

Ribo:

😀

Drexler:

Tangina saan tayo dadalhin niyang emoji niyo??? 😀

Ribo:

Sa kangkungan 😀

Yvann:

Wait.

I'll call him.

Let's wait for him first.

Wala siya para ipagtanggol sarili niya.

Okay?

Ribo:

Kaya nga kami nandito Kuya Yvann kasi gusto namin marinig side ni Kuya War.

Hayes:

True.

Drexler:

Para kasing away gusto niyo eh HAHAHAHAHA

Yvann:

Okay.

Let's wait.

Hindi pa sinasagot tawag ko.

Ribo:

Gege.

Hayes:

Gege.

Ribo:

Pero gusto ko lang malaman niyo na umiiyak si Aestelle ngayon.

😀

Yvann:

Fuck.

Tripp:

Awit.

Drexler:

@War

SOS

@War

Josiah:

Amputa late ako sa balita ano meron?!

Drexler:

Wala naman, may away lang 😀

Josiah:

Gusto ko 'yan 😂

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon