105

12.4K 492 211
                  

9-16

Twitter

Giyera @diakosiwar 🔒

Mahal mo na ba?

10:54 PM • 16/09/XX

1↩️  0🔁  0❤️


Giyera @diakosiwar • 3m
Replying to @diakosiwar
Bakit 'di ka makasagot gago?

|
|

Giyera @diakosiwar • 2m
Replying to @diakosiwar
Nakakapagod pagsabayin acads at volleyball pero kapag kasama ko Aestelle, nawawala pagod ko.

|
|

Giyera @diakosiwar • 2m
Replying to @diakosiwar
The thought of being not enough, of never being enough, was less suffocating when I'm with her.

|
|

Giyera @diakosiwar • 1m
Replying to @diakosiwar
It's as if I can be just me, just War, when I'm with her.

|
|

Giyera @diakosiwar • 1m
Replying to @diakosiwar
It's as if she's this warm home I am going home to after the long and tiring day.

|
|

Giyera @diakosiwar • 45s
Replying to @diakosiwar
Aestelle Rose...

|
|

Giyera @diakosiwar • 25s
Replying to @diakosiwar
Maybe.

|
|

Giyera @diakosiwar • 10s
Replying to @diakosiwar
Just maybe.

|
|

Giyera @diakosiwar • 2s
Replying to @diakosiwar
Ah shit.

|
|

Giyera @diakosiwar • 1s
Replying to @diakosiwar
Tangina mo Ribobo!

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon