61

12.2K 471 255
                  

9-02

Hayes lang malakas, yes?

1:03 PM

Ribo:

Amputa lord kunin mo na ako 🙂

Hindi ko na kaya 'tong si Aestelle ang sarap lumubog sa lupa

Ang sarap niyang ilubog sa lupa!!!

HAHAHAHAHA

Lord saan ako nagkulang ng paalala? 😭

Hayes:

Ano na naman kakalatan ang ginawa?

Hahahahaha

Kaya pa ba ng mukha mo?

Sabagay makapal mukha mo Ribobo 😂

Ribo:

Ginawaan niyang maliliit na strawberry cakes si Janus 🤢

Tapos kumain ng isa si Janus.

Sabi ba naman ng gagang Aestelle

"So what can you say? Masarap ka ba?"

AMPUTA ROLD

ANO YON

DI KO KELANGANG MARINIG YON

Hayes:

HAHAHAHAHAHAHAAH

GAGANG AESTELLE HAHAHAHAHAH

ANO SAGOT NI JANUS

Ribo:

Bawi ang gagang Aestelle eh

"Mali. I mean masarap ba ako?"

BINAWI PA AMPUTA

SANA DI MO NA BINAWI

Hayes:

AESTELLE ANONG GINAGAWA MO

HAHAHAHAHAHHA

Ribo:

Ako na sumalba amputa kahihiyan eh

Sabi ko: "Ha? Masarap ka bang gumawa ng cake?"

Tangina true friend ako 😩

Hayes:

HAHAHAHAHA

BUTI GUMANA UTAK MO

KASI MOST OF THE TIMES BOBO KA EH HAHAHAHAHA

Ribo:

Ulol ka bobo pandak

HAHAHAHAHA

Amputa babalik na ako sa lib baka kung ano na ginawa ni Aestelle kay Janus.

Lord konting gabay po sana.

Hayes:

HAHAHAHAH Selos ka lang eh type mo ba si Janus?

Ribo:

Fucking seyoso ka ba 🙂

Hayes:

HAHAHAHAAH

Aestelle:

BUMALIK KA NA RIBOBO *sinuntok ang pader* f-fuck ang guwapo ng aking baby shet *sinunggaban si Janus*

Hayes:

HAHAHAHAHAHA Inaka Aestelle hahahahahaha!

Seen

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon