120

12.2K 413 124
                  

9-19

Twitter

✨ @stellaris 🔒

Awts gege.

9:50 AM • 18/09/XX

1↩️  0🔁  0❤️


✨ @stellaris • 2m
Replying to @stellaris
Chor.

|
|

✨ @stellaris • 2m
Replying to @stellaris
Bakit ako affected kung may liligawan man siya? HAHAHAHAHA

|
|

✨ @stellaris • 1m
Replying to @stellaris
Ako na lang kaya? JOKER AKO HAHAHAHAHA

|
|

✨ @stellaris • 20s
Replying to @stellaris
I'm wired.

|
|

✨ @stellaris • 5s
Replying to @stellaris
Weird kasi anong wired boba hahaha im not ✨ selos ✨ oki

|
|

✨ @stellaris • 1s
Replying to @stellaris
Tiyak mas maganda ako sa liligawan non joke wanhap 🤪

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon