90

12.2K 472 218
                  

9-09

Twitter

✨ @stellaris 🔒

Nag-iba talaga tingin ko kay War. I mean I know from our interactions the past few days/weeks na there's something more to him than what he's letting on pero idk

9:25 PM • 09/09/XX

1↩️  0🔁  0❤️


✨ @stellaris • 5m
Replying to @stellaris
I didn't realize that beneath those stupid jokes, the shameless attitude, and flirty aura lies a soft-hearted War.

|
|

✨ @stellaris • 4m
Replying to @stellaris
Ang weird kasi I'm glad??? Na??? Sa??? Akin??? Siya??? Nag-open??? Up???

|
|

✨ @stellaris • 4m
Replying to @stellaris
Mama bakit ganito 😭

|
|

✨ @stellaris • 3m
Replying to @stellaris
Ilang araw na akong nagsasawa sa pagmumukha ni War pero bakit kanina

|
|

✨ @stellaris • 3m
Replying to @stellaris
Parang ang pogi niya?!!??

|
|

✨ @stellaris • 2m
Replying to @stellaris
Parang ang sarap niyang i-hug??? Sana aus lang aqu???

|
|

✨ @stellaris • 1m
Replying to @stellaris
Gago Janus kapit lang HUHUHU

|
|

✨ @stellaris • 30s
Replying to @stellaris
I'm weird 😩

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon