102

11.9K 425 53
                  

9-16

Twitter

✨ @stellaris 🔒

Anuyun Aestelle bakit gan'on reaction mo???

5:15 PM • 16/09/XX

1↩️ 0🔁 0❤️


✨ @stellaris • 1m
Replying to @stellaris
Like??? Why??? Am??? I??? Surprised???

|
|

✨ @stellaris • 45s
Replying to @stellaris
As if I like his "labyu"??? Weird mo mamser ha

|
|

✨ @stellaris • 15s
Replying to @stellaris
And yeah??? Bakit siya una kong naisip na i-treat at hindi si Janus???

|
|

✨ @stellaris • 1s
Replying to @stellaris
OMG??? TANGINA MO WAR STO TOMAS BAKIT GANITO

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon