93

12.2K 492 179
                  

9-10

4:01 PM

Hayes Vizconde
9 mins ago • Public

Friends lang kayo pero nagseselos ka? Puwede ba eon asking for a friend 🤪

😂👍🏻 90 • 23 comments • 10 shares

Ribo Buenaflor: Ako ba 'yan? Sorry hindi kita type.

     | Hayes Vizconde: Jusko Ribobo talaga 😩

     | Ribo Buenaflor: ???

     | Hayes Vizconde: Mag-backread ka sa gc pota ka!

     | Ribo Buenaflor: Bakit?

     | Hayes Vizconde: Hindi ba kaya today?!

War Sto. Tomas: Luh 'wag ka magselos @Aestelle

     | Aestelle Rose Mendoza: Tangina niyo both! HAHAHA

     | War Sto. Tomas: Biruin mo Sto. Tomas apelido ko pero ako na luluhod para sa 'yo @Aestelle

     | Drexler Ponce: Putangina ang smooth HAHAHAHAH

     | Tripp Grande: HAHAHAHAAHA TANGINA BRO

     | Aestelle Rose Mendoza: Para kang tanga eh HAHAHAHA

     | War Sto. Tomas: Keleg ke be? Hehehe!

     | Aestelle Rose Mendoza: K.

     | Josiah Apostol: K-zone HAHAHAA

     | Hayes Vizconde: Sa status ko lumandi pero 'yong tanong ko pinansin ay hindi 🤡

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon