117

12K 493 170
                  

9-19

All Stars

3:49 AM

Yvann:

Umamin na ng nararamdaman ang tanga tangang War

Denzel:

???

Ulysses:

???

Yvann:

Ah wrong gc.

War:

TANGINA KA YVANNTOT KAYA PALA BIGLA KANG NAWALA

PUTA

TAPOS WRONG GC KA PA TANGA TANGA MO

😭

Sancho:

Oh wow!

Congrats, War!

Tripp:

OY TOTOO BA???

War:

Putaka Yvann!!!

Yvann:

Sorry akin.

Arkin:

Congrats!

Neon:

CONGRATS KUYA WAR

Janus:

Sino ang malas na babae?

War:

Manahimik kayo 🤪

Janus:

Si Aestelle?

War:

Tanginaka!

Neon:

Diba ayon 'yong laging nanonood sa practice natin, Janus?

Janus:

Yes, Kuya Neon.

Friend nila King.

Neon:

AAAHHHH CUTE YON

NAYSWAN KUYA WAR

Roarke:

SANA ALL

War:

TANGINAKA TALAGA YVANN

SANA IN-ANNOUNCE MO NA SA BUONG MUNDO DIBA

Yvann:

Sorry haha

-

Hi! Baka may malito sa mga GC nila kaya ito ang list as of the moment:

1. Aestelle lang malakas, yes? (previously Hayes lang malakas, yes?) - Aestelle, Ribo, Hayes

2. Iumpog sa Pader si War (previously Tripp Inocencio Grande Support Group) - normal gc nila War

3. HQ (for adults only) - gc nila War na wala sina Ribo, Hayes, at Skyler

4. baliboys 🏐 - vbc gc nila War at Yvann

5. Mga Kapitan - captains ng mga vbc

6. All Stars - all volleyball players

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon