77

12.2K 435 86
                  

9-06

War Sto. Tomas

5:34 PM

Aestelle:

Master I'm sorry I failed you again 😭

Seen, 5:35 PM

War:

Hahahahaha!

Makulit ka ah.

Aestelle:

Wala na akong mukhang maihaharap sa aking bebe 😭

War:

Sa 'kin ka na lang humarap.

Aestelle:

Aestelle:

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

War:

HAHAHAHAHA

Saan ka?

Aestelle:

Nasa apartment na.

War:

Hepa lane tayo?

Aestelle:

G!!!

Wait.

Magpapalit lang ako ng damit!

Libre mo ba, master?

War:

Ge.

Pakunswelo ko na lang sa mukha mong hindi mo na mahaharap kay Janus HAHAHAAH

Aestelle:

Leche ka talaga no 🙂

War:

HAHAAHHAHA

'Wag ka na magpaganda.

Aestelle:

Kasi matagal na akong maganda?

HAHAAHAHA

War:

Luh pa-fall 🤭

Aestelle:

HAHAHAHAHAHA

Asa 🤣

War:

Kapag ako na-fall...

Aestelle:

Weh?

War:

HAHAHAHA sabagay malabo mangyari 'yan 😂

Aestelle:

Takot ka ma-fall?

War:

Wala akong time ma-fall 😂

Aestelle:

Kapag nakilala mo siguro 'yong tamang tao, baka magka-time ka 😏

War:

Between volleyball and acads, I don't think I have the time and the strength to fall.

Aestelle:

Pero may time ka makipag-sex HAHAHAA CHAWR

War:

Luh iba 'yon HAHAHAHA

Ano lang 'yon, parang extra curricular activity. Walang feelings, walang emotional attachment ganon.

Aestelle:

Sabagay.

Pero baka sa partner mo may feelings na involved?

War:

I see to it na wala.

Kapag nagkakaroon, ako na mismo lumalayo.

Ayoko naman magpaasa.

Aestelle:

Lodi retsam 🤟🏻

Galawang pakboi jk hahahah

War:

Amputa hahahhahah

Aestelle:

Saan ka na?!

War:

Sa labas ng apartment mo.

Aestelle:

Oks oks.

Seen, 5:43 PM

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon