48

12.6K 513 75
                  

8-30

10:45 AM

Ribo Buenaflor
1 hr ago • Public

Tag ko na ba si Tita kasi 'yong anak niya ang lala hindi ko kinakaya 😔

Tag ko na ba si Tita kasi 'yong anak niya ang lala hindi ko kinakaya 😔

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

😂👍🏻 221 • 101 comments • 203 shares

Drexler Ponce: Share naman dyan. Our gc is waving 🍿

     | Ribo Buenaflor: Kuya Drex di ko na kaya wala bang substitution.

     | Tripp Grande: Kayanin mo HAHAHAHAH

War Sto. Tomas: Kahit magpa-tutor ka bobo ka pa rin skl

     | Ribo Buenaflor:

     | Ribo Buenaflor:

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

     | War Sto. Tomas: 'Wag mo naman panindigan pagiging ribobo hahahahaha

Aestelle Rose Mendoza: TANGINA MO RIBOBO ANG POGI NI JANUS AKSLDKFKKDSK ANG BANGO PA

     | War Sto. Tomas: Hi nababasa namin 'to baka hindi ka aware na status 'to at hindi chat HAHAHAHAHA

     | Drexler Ponce: Bango naman pala hahahahah

     | Isaiah Apostol: Sana all mabango @Josiah

     | Josiah Apostol: Mabango ako gago!

Hayes Vizconde: From 1-10 gaano kalala si Telle? HAHAHAHA

     | Ribo Buenaflor: Putangina 100 HAHAHAHA

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon