89

11.9K 510 231
                  

9-09

8:01 PM

War Sto. Tomas
28 mins ago • Public

Akala ko pa naman libre HAHAHAHAHA

😂❤️👍🏻 278 • 101 comments • 23 shares

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

😂❤️👍🏻 278 • 101 comments • 23 shares

Aestelle Rose Mendoza: Asa ka HAHAHAHAHAH

     | War Sto. Tomas: Pasalamat ka... HAHAHAHAH

     | Drexler Ponce: Luh bakit nakakakilig HAHAHHAAHA

     | Tripp Grande: HAHAHAAHA

Yvann Mercedes: Are you okay?

     | War Sto. Tomas: Aww you care, Yvanntot 🤗

     | Yvann Mercedes: I'm talking to Aestelle, baka kasi mahawa sa kagaguhan mo.

     | Josiah Apostol: HAHAHAHAHHA SUNOG PATI LAMAN HAHAHAHAHAH

     | War Sto. Tomas: Salamat na lang sa lahat mga pre 🙂

Ribo Buenaflor: Sana all may pa-KFC.

     | War Sto. Tomas: Pa-KFC ka kay Janus 🤪

     | Aestelle Rose Mendoza: I volunteer as tribute basta Janus bebe's kfc!!!

     | Ribo Buenaflor: Huh? Manlilibreng KFC si Janus?

     | Hayes Vizconde: Sana ayos ka lang Ribobo HAHAAHAAH

     | War Sto. Tomas: Binigyan na kita naghanap ka pa ng iba @Aestelle

     | Drexler Ponce: Awit. It weally horts ba, bwo? 🥺

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon