39

13K 497 78
                  

8-28

9:34 PM

War Sto. Tomas
Just now • Public

Ang pogi ko talaga 🤭

Ang pogi ko talaga 🤭

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

😂 56

Drexler Ponce: Anong ganap 'to? Bro share naman dyan.

     | War Sto. Tomas: I don't kiss and tell bro.

     | Tripp Grande: Tsismoso ng taon ka Drex? Hahahaahhaah!

     | Josiah Apostol: Kaya marami laging kuwento 'yang si Drex eh tambay sa fb wala ka bang ginagawa sa buhay HAHAHAHA

     | Drexler Ponce: Parang hindi kayo tambay sa fb ah hahahahaha tangina niyo 😡

Aestelle Rose Mendoza: Kung mag-reply ka kaya sa chat namoka

     | War Sto. Tomas: Wait lang, love. So clingy.

     | Aestelle Rose Mendoza: Ulul ka???

     | Drexler Ponce: ANO TO ANO TO ANO TO 🍿

     | Tripp Grande: Oh? 🍿

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon