86

12K 430 244
                  

9-08

Twitter

War @WarPeroDiSanto

War @WarPeroDiSanto

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

9:20 PM • 08/09/XX

9↩️  12🔁  54❤️


War @WarPeroDiSanto • 6m
Replying to @WarPeroDiSanto
Joke lang ahaha puta


Tripp @Trippipti • 6m
Replying to @WarPeroDiSanto
Ano 'yan? Chismis ba 'yan?!

|
|

Drex @akotosiDrex • 5m
Replying to @Trippipti and @WarPeroDiSanto
'Di ka na talaga nagsasabi nagbago ka na pre 😔


Jos @guwapongapostol • 3m
Replying to @WarPeroDiSanto
Lahat ng bagay may meaning kaya nga sa exam merong definition of terms.

|
|

Isa @matalinongapostol • 2m
Replying to @guwapongapostol and @WarPeroDiSanto
Definition of terms ka pa zero ka lagi dyan.

|
|

Jos @guwapongapostol • 1m
Replying to @matalinongapostol and @WarPeroDiSanto
Sino?

|
|

Isa @matalinongapostol • 58s
Replying to @guwapongapostol and @WarPeroDiSanto
???

|
|

Jos @guwapongapostol • 50s
Replying to @matalinongapostol and @WarPeroDiSanto
Sino may pake gago 🖕🏻

Shameless (Bump, Set, Spike #1) (To be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon