Chapter 17

32.5K 932 122
                  

B4 C17

Third Person' POV

Lumalalim na ang gabi pero hindi alintana ng mag-ama ito. Sakay sila ng maliit na bangka, papunta na sila sa yateng plano nilang pabagsakin ngayong gabi.

Kung sila ay titignan mo, aakalain mong hindi sila magkakilala dahil kanina pa sila walang imikan.

Kanya-kanya sila ng ginawang paghahanda hanggang sa makarating sa pakay na lugar.

"Lead the way dad."

"No. You go first little Zachary."

"Why? You scared?" Nakuha pang magbiro ni Premier na siya namang ikinatawa ng kanyang ama.

"Yes."

"What?" Tila hindi makapaniwalang tugon nito.

"I am scared." Nakangiting tugon ni Zachary.

"Are they that strong and powerful that's why you're scared dad?"

"No. I'm not scared with our enemies. I'm just worried that if I'll go first I will not see if someone wants to attack you at the back. I want you safe son."

Napahinto si Premier dahil sa sinabi ng kanyang ama. Bumuka ang bibig nito na parang may nais sabihin pero itinikom na niya ulit.

"Now you go first son. Nandito lang ako sa likod mo." Sabi niya sabay tapik sa balikat ng anak.

***

"Hindi mo dapat sa kanya itutok yan." Sabay-sabay na napaharap ang mga taong nagkukumpulan ng magsalita si Zachary.

Lumabas mula sa gitna ang isang lalaking seryosong-seryoso ang mukha.

"Akalain mo nga namang buhay ka pa Dawson."

"Totoo nga ata ang kasabihan na ang mga masasamang damo ay matagal mamatay." Nakangising sabi ni Zachary sa kanyang mga kalaban bago ito isa-isang tinitigan.

Umiling naman ito. "Ang sabihin mo sadyang mahina na ang mga bata mo. Mga kinakalawang na. Kinulang ba kayo sa ensayo?"

"Kung ganon kailangan ko na palang distapatsahin sila isa-isa."

"Hindi na kailangan. Ako na mismo ang gagawa niyan para sayo." Kinuha ng lalaki ang kanyang baril.

"Sige."

"Sino bang gusto mong mauna? Yung nasa taas?" Lumabas na naman ang isang lalaki na mukhang leader habang tinuturo niya si Blake na nakasabit sa railings. "Oh yung naghihingalo na?" Turo naman niya kay Kane na nakahiga pa din hanggang ngayon.

Matagal na tinitigina ni Zachary ang lalaking mayabang sa harapan niya. Aakalain mo ngang pinagi-isipan talaga niyang mabuti kung sino ba ang ipapauna niya sa kanyang mga tauhan.

"Ano Dawson? Mahirap bang mamili? Huwag kang maga-alala, kaya ko naman silang pagsabayin e." Sabat na naman ng lalaki ng hindi magsalita si Zachary.

Wala ni isa sa kanila ang nagsasalita o kumikilos maliban sa leader ng kabilang grupo. Sabay nitong ikinasa ang dalawang baril na hawak bago itinutok kay Blake at Kane.

"Gusto kong unahin mo ang sarili mo." Mahina pero nakakatakot na bigkas ni Zachary.

"Anong akala mo samin? Tanga?!" Galit na sigaw ng kanyang kalaban na nagbaba pa ng mga hawak na baril.

"Bakit hindi ba?"

"Eh gago pala to e! Ikaw ang tanga Dawson! Ilan kayong sumugod dito? Lima? Anim? Tanga ka! Kung matalino kang talaga, sana naman naisip mo na napakadami namin dito at hindi niyo kami mapapatumba. Ikaw na mismo ang humahanap kay kamatayan." Tumawa pa ng nakakaloko yung seryosong lalaki. Nakakapangilabot ang tunog ng tawa niya pero walang bakas ng takot sa pamilya Dawson.

MARRIED TO A MAFIA BOSS (Book 4) #Wattys2019Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon