Chapter 55

20.2K 568 173
                  

B4 C55

Ces' POV

"I will fvckng kill all of them!" Mahigpit kong hinawakan si Homme sa kanyang braso.

"Don't." Umiling ako ng tumingin siya sakin.

"I will kill all of them using my bare hands."

Ramdam na ramdam ko ang galit sa boses niya kaya mas hinigpitan ko pa ang hawak ko sa braso niya para pigilan siya because I know his capable of doing what he said because of anger.

"No." Tinitigan ko siya sa mga mata. "Hindi mo gagawin yan. We have to move now. Kailangan ng magamot ni Angelique." May pakiusap na sa tinig ko. "Kapag pinilit mong labanan ang mga yan, mapapahamak ka. Mapapahamak tayong lahat." Naramdaman ko ang paglambot ng ekspresyon niya. "Please Homme? Kailangan na nating makaalis. Kailangan na nilang magamot lahat."

Narinig ko ang pagbuntong-hininga niya. Bakas pa din ang galit sa mukha niya pero alam kong makikinig siya sakin.

Mabilis ang kilos na tumalikod siya habang buhat-buhat ang kapatid. Kami naman ni Josh ay magkatulong sa paga-alalay sa mga tito namin.

Abot-abot ang kaba ko ng papalapit ng papalapit ang tunog ng bangkang paparating. Natatakot akong lumingon pero alam kong malapit na sila.

"B-bilisan na natin Homme." Bulong ko habang mas pinabilis pa ang kilos.

Mahirap gumalaw sa malalim na parte ng dagat lalo pa at may kanya-kanya kaming inaalalayan pero kailangan naming magmadali. Wala ng dapat pang masaktan ni isa sa amin.

"Hindi na kayo makakatakas pa! Ito na ang katapusan niyong lahat!"

Agad akong napatili ng may humatak sa braso ko. Hindi ko na namalayan na nahuhuli na pala ako sa kanilang lahat.

"Homme.." Pigil ang hininga ko ng tinawag ko ang lalaking lumingon sakin. "Tumakas na kayo." Pakiusap ko sa kanya pero kilala ko siya. Alam kong hindi niya ko iiwan dito pero kung hindi sila aalis, pare-pareho lang kaming mamamatay dito.

"You don't have the right to touch my girlfriend." Mahina pero nakakatakot na sabi niya sa lalaking may hawak sakin.

"Bakit? Wala ka naman ng magagawa e. Talo na kayong lahat! Babagsak na ang pamilya mo-"

"And you have no fvcking right to hurt my girlfriend."

"Puro ka yabang-"

"I'll give you three counts. If you still love your life, you will set her free." Bakas na bakas ang galit sa boses niya habang nagsasalita.

"Hindi mo ko matatakot sa mga paganyan mo bata." Mas humigpit ang hawak niya sa braso ko.

"One.." He started to count as he give Angelique's body to Josh. "Two.."

"Kahit magbilang ka pa ng hanggang isang daan, mamatay pa din ang shota mo. Mamamatay ka at ang mga kapatid mo. Lalong lalo na ang nanay at tatay mo!" Sabi ng lalaking nasa likod ko tsaka tumawa ng nakakatakot.

Napapikit na lang ako sa takot. Hindi ako makapag-isip ng tama. Nagulat na lamang ako ng biglang lumuwag ang pagkakahawak sa braso ko at paglingon ko ay sinuntok na siya ni Homme. Hindi ko namalayan na nakalapit na pala siya samin.

"You can hurt me all you want but not my girlfriend or my family!"

Nakahawak siya sa leeg ng lalaki at alam kong anumang oras ay mapapatay na niya to dahil sa sobrang galit.

"Homme!" Napasigaw ako ng bigla siyang hampasin ng baril ng isa pang kalaban dahilan para mabitawan niya ang lalaking may hawak sakin kanina.

MARRIED TO A MAFIA BOSS (Book 4) #Wattys2019Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon