Chapter 42

31.1K 943 200
                  

B4 C42

"Okay lang ba si mommy ate?" That voice. It's very familiar.

"Okay na okay lang si mommy bunsoy."

"Pero kanina pa siya tulog, bakit hindi pa siya nagigising?" She asked again.

"Pagod lang siya pero sigurado ako maya-maya lang gigising na siya."

"Pero ate gutom na ko."

"Eat biscuits first Sachel. Halika na sa labas. Let's prepare first."

"Pero ate paano kung kiss lang ng king niya ang hinihintay para magising siya?"

"Basta baby halika na muna."

I tried to hide my smile. I can still remember when they were 12 years old, it was our anniversary and they surprised me. Kaso yun din ang araw na nawala samin yung bahay namin because of Jessy.

Nang masigurado kong wala na ang mga bata ay dahan-dahan kong binuksan ang aking mga mata.

"I knew it. You're awake."

"Son?" I asked.

"Why hide mom?"

"I was not hiding Premier." Umupo na ko sa kama. "Anong nangyare? Ang huling naalala ko lang may mga lalaking kumuha sakin. Paano ako nakauwi dito?"

"Why don't you wear this first mom?" He showed me a red dress. "I know this will look perfect on you." He smiled.

"Naguguluhan ako. Ano bang nangyayari?" Even though I already have an idea, I still want to hear it from him.

"Come on mom. Wear this first and I'll be your escort." He winked at me. "Please don't take too much time mom, we've been waiting for too long."

Naguguluhan man ay kumilos nako agad. I took a quick shower and wore the elegant dress he gave me. I put a light powder and a lispick to match the dress I'm wearing.

Maya-maya lang ay pumasok sila Angelique at Amour sa loob.

"Manang-mana talaga kami sa kagandahan mo mom." Nakangiting bungad sakin ni Liclic.

"Wala naman na kayong iba pang pagmamanahan e." Natatawang sagot ko.

"I bet this will make you more beautiful mom." Napangiti na lang ako ng may isuot si Amour sa akin na necklace.

It's so beautiful. Gold necklace siya na ang pendant ay infinity pero may letter Z sa loob.

"Beautiful." They hugged me both.

Sumunod naman na pumasok sa room namin ay si Sachel.

"You look perfect mom." She said. "But this will make you the most perfect woman in the whole wide world." She said as she slip a ring on my finger.

Our wedding ring! Ang naaalala ko lang ay tinanggal ko yun sa hotel. I was just so pissed with Zach that time.

"Mom, pinapasabi nga pala niya sakin na wag na wag mo na daw huhubarin yan because that's the sign of his love and if ever you'll remove it again, it means that you're giving him up." Umiling ako.

Of course not. I will never give up my Zachary.

"Ready mom?" Premier entered the room while wearing a tuxedo.

I looked at myself in the mirror before facing him.

"You look perfect tonight mom."

"So are you son." Inihawak ko ang mga kamay ko sa braso niya.

MARRIED TO A MAFIA BOSS (Book 4) #Wattys2019Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon