Chapter 37

31.9K 1K 209
                  

B4 C37

Val's POV

"Answer your fvcking phone, wifey!" Nagulat ako ng biglang ihagis ni bossing ang kanyang cellphone.

"Val drive faster!"

"Yes boss." Mas binilisan ko pa ang pagpapatakbo ng sasakyan. Pakiramdam ko tuloy ay para kaming ipo-ipo sa bilis.

Nagulat ako ng biglang huminto ang mga sasakyan nila Blake at Jade sa harapan namin.

Halos sabay-sabay kaming lumabas ng sasakyan.

"What's happening?" Tanong ni boss pagkababa.

"Boss may nakaharang na mga puno sa danaan e." Sagot ni Jade.

Agad kong iniikot ang paningin ko sa buonh lugar. Tanging ilaw na lang ng sasakyan namin ang nagsisilbing liwang. Idagdag mo pa na walang katao-tao.

"Hindi kaya to isang patibong?" Wala sa sariling tanong ko.

Isang malakas na palakpak ang nagpalingon sa amin.

"Mahusay. Akalain mong matatalino pala ang mga Dawson." Isang may edad na lalaki ang lumabas mula sa isang puno, kasunod niya ang napakaraming tauhan.

"What do you need?" Walang halong takot na tanong ni boss sa kanila.

"I need your life as well as your wife's."

Tumawa ng malakas si bossing. "You can take my life now but definitely not my wife's."

"Wag kang mag-alala, maaaring hindi ako ang makapatay sa asawa mo dahil kasama ko na ang gagawa nun. Magkikita pa din naman kayong mag-asawa sa impyerno."

"Fvcking as*hole!" Agad niyang pinaputukan ng baril ang taong nasa harapan namin.

"Shoot me Dawson and they will shoot you as well."

"I don't fvcking care as*shole! I can kill all off you. Right here. Right now." And with that sunod-sunod na ang ginawa niyang pagbaril kaya kaming lima ay napasunod na.

Dala-dalawang baril ang hawak naming anim para mas mapabilis ang laban.

Napatumba na namin ang lahat ng kalaban kaya ang lahat ng baril namin ay nakatutok sa leader nila.

"Wag niyo kong patayin please-"

"Akala ko ba papatayin mo ang boss namin ha?" Mayabang na tanong ko.

"Hindi po. Hindi po talaga. Nananakot lang naman po kami-"

"Maling grupo ang kinakalaban niyo." Galit na sigaw naman ni Blake.

"Nasan ang mga asawa namin ha?!" Isang suntok ang ibinigay ni Kane sa kanya. "Nasaan!"

"Boss hindi ko ho alam. Yung mga kasama ko ang may hawak sa kanila."

"Where are they now?"

"N-nasa hide out niyo ho."

"I want you to fvcking call them now!"

Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinatawagan ang kanyang mga kasama.

"Make sure to really call them, if not, you'll meet my gun."

"Hello.. Hello?" Umiling to. "Wala hong nagsasalita."

"Put it on a loud speaker." Bulong ni boss.

Tahimik lang sa kabilang linya. Para bang nasagot ito ng hindi nila alam.

"BITIWAN MO KONG HAYOP KA!" Nagulat kaming lahat ng marinig namin ang boses ni Keisha mula sa kabilang linya.

MARRIED TO A MAFIA BOSS (Book 4) #Wattys2019Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon