Chapter 64

21.8K 543 323
                  

B4 C64

Jessy's POV

"Mukhang masyado silang madami." Napalingon ako kay Kane ng bigla itong magsalita habang nangunguna sa pagtakbo paakyat.

"Dalian na natin. Walang mga armas ang mag-asawa. Baka napano na sila." Sagot ko naman.

Nasa hall kami ng hotel na ito habang nagkakasiyahan dahil binigyan muna namin ng oras ang pamilya ni Keisha na mag-bonding sa rooftop ng may bigla kaming narinig na tunog ng mga baril kaya dali-dali kaming umakyat.

Agad na nakipagpalitan ng putok ng baril sila Kane ng mabuksan ang pintuan papunta sa rooftop.

Nakita ko agad ang pamilya Dawson na nagtatago sa gilid ng mga bench para hindi sila matamaan ng bala.

Tama ang hinala ko, wala silang mga baril na magagamit panlaban.

Dinaluhan agad namin sila ni Veron at inabutan ng baril.

"Heto ang mga baril."

Punong-puno ng galit ang mga mata ni Zach ng tanggapin niya ang dalawang baril na inaabot ko sa kanila.

Walang takot siyang tumayo at pinagbabaril lahat ng mga nasa helicopter.

"Jessy tulungan mo ako. Si Kyle.." Agad akong napalingon sa umiiyak na si Keisha.

Napasinghap si Veron ng makitang duguan pala si Kyle na nasa kandungan ni Keisha habang ang ibang mga bata naman ay nagi-iyakan.

Hindi ko agad namalayan ang kalagayan nila.

"Marami ng dugo ang nawawala sa kanya. Kailangan na natin siyang madala agad sa ospital." Tugon ni Veron habang pinupunit ang kanyang damit para ipantapal sa duguang sugat ni Kyle.

"Karen! JL! Tulungan niyo kami dito!" Paghingi ko ng tulong sa dalawang babae na malapit sa amin. "Kailangan na nating madala ang mga bata sa loob dahil delikado sila masyado dito."

"Hand me a gun tita Jessy." Seryosong utos ni Premier.

"Pero-"

"Just hand me a gun, tita. Please." Muling pakiusap niya kaya wala akong nagawa kundi iabot sa kanya ang extra kong baril.

"Dalian na natin! Kailangan na nating madala ang mga bata sa loob."

"Amour halika na." Tawag ni Karen tsaka tinakpan si Amour habang tumatakbo papasok sa loob.

"Angelique, are you ready?" Tumango ang huli. "Halika na!"

"Ako na ang bahala kay Sachel." Prisinta ko bago buhatin ang bata.

"I'll bring Kyle inside, mom." Kinuha ni Premier ang kanyang bunsong kapatid mula sa kandungan ni Keisha.

"Isusugod na namin siya sa hospital. Sumama ka na sa amin." Sabi ko kay Keisha pero inagaw niya lang ang baril ko.

"No. Sisiguraduhin ko munang magbabayad ang gumawa nito sa anak ko." Tumayo na siya at pinunasan ang kanyang mga luha. "Bring her inside now. I'll cover for you."

Hindi na ako kumontra sa desisyon niya. Minsan may mga bagay na makakabuti kung papakinggan muna natin bago tayo kumontra.

Nagsimula ng magbabaril si Keisha habang nasa likuran niya kami ni Sachel. Binilisan ko na ang pagtakbo dahil delikado kung nandito pa si Sachel sa labas.

***

Keisha's POV

Madami na ang mga bumagsak mula sa helicopter pababa sa rooftop na kinalalagyan namin ngayon.

MARRIED TO A MAFIA BOSS (Book 4) #Wattys2019Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon