Chapter 63

14.6K 414 82
                  

B4 C63

Third Person's POV

"What the fvck?!" Galit na galit na boses ni Zachary ang nagpagising sa napakadilim na lugar na kinalalagyan niya.

"Daddy? Daddy help!" Isang malakas na sigaw ang umalingawngaw sa buong paligid.

"Amour? Where are you anak?"

"Help me daddy please! Help me!" Muling sagot ng kanyang anak habang umiiyak.

"Fvck!" Kahit sino siguro ang makarinig sa boses ng Mafia boss ngayon ay matatakot sa kanya.

"Mommy!! Daddy!! I don't want here please. Save me please!" Boses ng isa pang babae ang sumigaw mula sa hindi kalayuang lugar.

"Sachel?" Tanong ni Zachary sa kawalan. "Wait for me anak. Daddy will save you." Pinilit niyang kalasin ang kanyang tali sa kamay pero hindi naging madali para sa kanya.

Idagdag mo pa na nahihirapan siyang kumilos dahil nakapiring ang kanyang mga mata.

Tanging pagkilos lamang ni Zachary ang maririnig mo sa buong lugar.

"No one can fvcking hurt my family as long as I live." Pagkatapos sabihin ni Zachary yun ay ibinagsak niya ang ang kanyang upuan kaya napadapa siya sa sahig.

Binigay niya ang kanyang buong lakas para matanggal ang tali sa kanyang kamay at hindi nagtagal ay napagtagumpayan niya ito.

Nang maging libre ang kanyang kamay ay tinanggal na niya ang kanyang piring.

Nasa isang napakadilim na kwarto siya. Kinapa niya ang kanyang paa para matanggal na din ang pagkakatali nito.

Mabilisan siyang tumayo at pinakiramdaman ang buong lugar dahil wala kang makikita sa sobrang dilim.

Binitbit niya ang lubid na nakatali sa kanya kanina para magamit na proteksyon.

Kinapa niya din ang nagi-isang saplot na kanyang suot, ang kanyang pantalon upang tignan kung may gamit ba ito ngunit wala.

Dahan-dahan niyang nilakad ang kwartong kinalalagyan niya sa pamamagitan ng pangangapa sa buong lugar at laking pasasalamat niya ng mahanap niya ang isang pintuan. At hindi nga lang sigurado ay kung saan patungo ang daan na ito.

Mas nakakatakot na kadiliman at katahimikan ang bumungad sa kanya ng mabuksan niya ang isang pintuan.

"Amour?" He tried to look for his daughter but no one answered. "Sachel! Daddy will save you now. Where are you?"

"Daddy help!" Isang sigaw na naman ang kanyang narinig na nanggagaling sa itaas na bahagi na kinalalagyan niya.

"Help us daddy! I don't want to fall from this building please. Heeeelp!"

Hindi na nag-aksaya ng panahon si Zach. Kahit siya ay hirap sa daan ay pinili niyang tuntunin ang mataas na bahagi ng lugar na ito kung saan nagmumula ang boses ng kanyang mga anak.

Ilang beses din siyang nabunggo sa mga pader ng gusali ngunit hindi niya ininda ito. Iisa lang ang gusto niyang mangyari at yun ay ang mailigtas ang kanyang mga anak.

Kahit na hirap na hirap siya sa pagtunton sa kanyang dinaraanan ay wala siyang pakialam.

"I'm almost there anak. Wait for daddy please." Yan lang ang paulit-ulit na binubulong ni Zach sa kanyang sarili.

"Daddy please help us! They are hurting us! Mommy!! Daddyy!! Help please!!"

Isang nakabibinging sigaw ang muling namayani sa napakatahimik na lugar na kinaroroonan nila.

MARRIED TO A MAFIA BOSS (Book 4) #Wattys2019Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon