08

1.3K 61 0

Met mijn boeken in mijn handen gedrukt loop ik langzaam door de gangen van school, zoekend naar mijn lokaal. Ik voel hoe ogen op mijn lichaam zie gebrand, ondanks dat de gangen uitgestorven zijn, en iedereen zich in het lokaal zit. Zenuwachtig kijk ik om me heen, en kijk gauw achter me, waar ik net een hoofd de hoek om zie verdwijnen. Met snelle passen loop ik er heen, en kijk om de hoek, waar ik een van Justin zijn vrienden zie staan. Ryan als het goed is. 'Wat doe je?', sis ik boos en kijk hem wanhopig aan. Zijn blik kijkt me onderzoekend aan. 'Niks'. 'Jij en die vriend van je bekijken me nu al een week lang, ik word er helemaal gek van. Waarom?'. Hij kijkt me pijnlijk aan. 'We willen gewoon weten of alles wel goed met je gaat', zegt hij terwijl een onzekere glimlach zijn lippen siert. 'En dat geloof je zelf?', brom ik en kijk boos zijn kant op. Ik dacht dat ik gek was, dat het aan mij lag dat ik ze telkens zag kijken. Maar hij deed niet eens de moeite om het te ontkennen. 'Je doet dit zeker voor Justin?'. Zijn naam komt maar trillend mijn mond uit, aangezien het elke keer weer pijn doet. Hij heeft nooit geweten dat hij meer voor me betekende dan iedereen dacht. 'Misschien'. Niet begrijpend kijk ik hem aan, terwijl zijn blik mij neutraal blijft aankijken. 'Wat is dat voor antwoord?', sis ik nijdig. Boos loop ik weg, naar mijn lokaal. Ik was al laat, en dat allemaal door Justin, die het grappig vond om mij te stalken. Hij stuurde zijn vrienden achter me aan, nu hij het zelf niet meer kon, zielig persoon. Ik zal hem laten zien hoe het met me gaat, alleen hoe was nog de vraag.

------

Sorry voor dit kleine hoofdstuk alleen heb op dit moment niet zoveel inspiratie :(

Sexy back ft. Justin Bieber [Completed]Lees dit verhaal GRATIS!