97.

1.4K 69 2

'We can sit here', glimlacht Justin en begeleid me naar wat stoelen. Samen nemen we plaats, terwijl ik nieuwsgierig om me heen kijk. Verschillende beroemdheden komen voorbij lopen, waardoor ik zenuwachtig word. Ik probeer het gevoel te onderdrukken, maar wetend dat ze allemaal belangrijk zijn laat me klein voelen. Justin pakt mijn hand vast, en glimlacht breed naar me. 'Straks komt Usher nog, en Scooter komt er ook bij zitten', glimlacht hij trots. Ik zie hoe langzaam de zaal zich vult met mensen. Niet dat wij de eerste waren, maar toch voelde het vreemd. 'Gezellig', antwoord ik nerveus en priegel wat aan mijn jurkje. 'Het komt wel goed, je zal zien dat iedereen hier net zo normaal is als jij en ik', fluistert hij en drukt een kus tegen mijn wang aan. 'Sinds wanneer is Bieber samen met een meisje?'. Verbaasd kijken we op naar een man. 'Sinds een paar dagen', grijnst Justin en staat op. Hij geeft hem een aparte "hug", waarna hij zich omdraait naar mij. 'Scooter, dit is mijn lieve vriendinnetje Isa'. 'Vriendin is het', verbeter ik hem gauw en sta op. 'En overigens kan ik mezelf wel voorstellen', zeg ik en kijk langs Justin heen naar Scooter. 'Isabelle', glimlach ik en steek mijn hand uit. Scooter neemt hem aan en schud hem kort. 'Scooter, Justin zijn manager'. Hij grinnikt even kort en slaat zijn arm rond Justin zijn schouders. 'Je hebt een pittig meisje uitgekozen hoor', lacht hij. 'Ze zal je goed doen, eens een keer tegenspraak', lacht hij en duwt Justin tegen zijn schouder. Hij praat nog wat met Justin, en neemt dan achter ons plaats. Voor ons komt een voor mij vreemde vrouw zitten. Justin praat ook niet tegen haar, dus waarschijnlijk kent hij ze ook niet. We praten wat samen over zijn leven en optreden van vanavond, tot een harde stem naast ons Justin zijn naam schreeuwt. Enthousiast springt Justin van zijn stoel, en laat opnieuw mijn hand los. Verbaasd kijk ik langs hem heen, en zie Usher staan. 'Waarom heb je Isa meegenomen?', vraagt hij verrast als hij me aankijkt. 'Ook hallo', grinnik ik en sta op. Gauw geeft hij me een knuffel en kijkt ons grijnzend aan, tot Scooter hem onderbreekt. 'Dat is Justin zijn vriendinnetje'. 'Vriendin', verbeter ik hem gauw. Lachend slaat Justin een arm rond mijn heupen en knikt instemmend naar Usher. 'Ik dacht het al wel', grijnst hij breed en geeft Justin een of andere box. 'Isa en jij gaan echt goed samen'. Ik lach kort en geef Justin een por in zijn zij. 'Wat is er vriendin?', vraagt hij vrolijk, terwijl hij de nadruk legt op "vriendin". 'De show begint', fluister ik zacht terwijl de lichten langzaam uit gaan. 'Usher kom zitten', zegt hij nog gauw. We nemen plaats, terwijl ik naast me kijk. Een onbekende man voor mij zit naast me. 'Goodevening everyone!'.

Sexy back ft. Justin Bieber [Completed]Lees dit verhaal GRATIS!