48.

1.8K 82 0

Angstig kruip ik van Justin zijn schoot af, en ga zitten op twee stoelen verder. 'Wat doe je?', grinnikt Justin en kijkt me niet begrijpend aan. 'Pattie, ik moet Justin nu spreken dus-. Oh'. Een man komt net met zijn hoofd langs de deuropening en kijkt mij verbaasd aan. 'Justin? Wat is hiervan de bedoeling?', vraagt hij ernstig. 'Dit is Isabelle, het meisje waar ik made coach van ben', zegt hij en slaat een arm rond mijn schouders heen. Angstig kijk ik de man aan terwijl die tintelingen zich over mijn huid verspreiden. 'Oke, nou goed, we moeten dingen bespreken'. 'Kan niet, ik ging net met Isa een opdracht doen', zegt Justin en kijkt me met een glimlach aan. Hoe kan hij nou zo vrolijk doen? We zijn zonet betrapt door zijn moeder en ene Scooter wil met hem praten. 'Wat voor een opdracht?', lacht Pattie spottend. Justin zijn hoofd blijft gewoon met een kleine glimlach voor zich uitstaren terwijl mijn wangen gloeien. 'Ja Justin', mompelt Scooter en kijkt ons beide onderzoekend aan. 'Dat zien jullie wel in het programma, misschien', grijnst hij en pakt mijn hand vast. Meteen kijkt Scooter Justin met een dodelijke blik aan, en laat hij los. Daar gaan de kriebels. Ongelofelijk dat hij zoveel met me kan doen zonder dat ik er enig besef van heb. Samen met Justin loop ik de trap op. Samen met Justin loop ik naar een kamer. De deur gaat zachtjes open en een blauwe kamer komt tevoorschijn. 'Sorry van net', grinnikt Justin en gaat op zijn bed zitten. Zachtjes haal ik mijn schouders op. 'Maakt niet uit'. Hij klopt op zijn schoot, net alsof hij een hond roept. Hoofdschuddend loop ik naar hem toe, en ga naast hem zitten. 'Even better', grijnst hij en legt zijn hand tegen mijn hals aan, terwijl zijn lippen een baan werken langs mijn kaak. 'Justin stop', grinnik ik en kijk hem zo serieus mogelijk aan. 'Maar je bent zo mooi', fluistert hij zacht en drukt een kus tegenn mijn oor aan. 'Je moeder en Scooter zitten beneden', zeg ik als hij zijn lippen tegen de mijne wilt drukken. 'Nou, dus?'. Raar kijk ik hem aan. 'Ik moet maar eens gaan denk ik'. 'Blijf'. Angstig ga ik staan en loop richting de deur. Weg kriebels, en hallo nieuwe angst.

Sexy back ft. Justin Bieber [Completed]Lees dit verhaal GRATIS!