15.

3K 117 0

Met de koffie beker in mijn hand geklemd loop ik het schoolplein op. Justin was zelf weer weggegaan, maar de camera man liep met mij mee. Hij hield me nauwkeurig in de gaten. Dit zorgde er in ieder geval voor dat ik op viel. Maar dit was niet bepaald wat ik wilde. Iedereen wees me na, staarde me aan, en begon te fluisteren zodra ik langs ze liep. Angstig loop ik door de ingang van school, en pak mijn boeken bij elkaar. Ik zie een aardig uitziend meisje een kluis openen naast me. Haar had ik wel vaker gezien, maar nog nooit echt aangesproken. Laat staan dat ik ooit iemand had aangesproken. Voorzichtig sluit ik mijn kluis, en haal diep adem. 'Hee', glimlach ik en zie het meisje verbaasd opkijken. Eerst kijkt ze me wat vreemd aan, maar glimlacht dan terug. 'Jij bent dat meisje van gisteren, right?', vraagt ze en bekijkt me van top tot teen. Ik antwoord niet. Het enige wat ik kan is wat nerveus voor me uit staren. 'Ik vroeg wat, trut'. Haar stem klinkt kwaad. Angstig kijk ik op in haar ogen. Haar hand heeft ze op haar heup geplaatst, en ze heeft zo'n standaard populaire houding aangenomen, die de "belangrijke" mensen hier op school nemen, voordat ze gaan schelden. 'Ja', mompel ik zacht. Aardig, wat kon ik denken? Ze was net zoals alle andere mensen waarmee ze omging. Die populaire mensen, allemaal hetzelfde. Ze willen je stuk voor stuk de grond in boren. 'Sorry, maar ik versta die brabbel taal van jou niet', roept ze luid en gooit haar handen in de lucht. Een groep mensen heeft zich rond ons verzamelt, en staan ademloos toe te kijken, bang om iets verkeerds te zeggen, en daarmee te worden uitgescholden. 'Ja, dat ben ik ja', zeg ik duidelijk en recht mijn rug. Ergens ver in mijn hoofd herhaal ik de woorden van Justin. Laat zien wie je bent, durf jezelf te zijn. 'Allemaal naar de les! Hebben jullie de bel niet horen gaan!'. Net op tijd komt de conrector langs gelopen, en klapt in zijn handen als teken dat iedereen naar zijn lokaal moet gaan. Gauw loop ik weg, nog banger dan ooit te voren.

Sexy back ft. Justin Bieber [Completed]Lees dit verhaal GRATIS!