30.

2.5K 102 0

'Ik ga weer naar bed', zeg ik en glip langs mijn moeder en Justin naar de trap. 'Nou, je kan er toch best even bijzitten?', vraagt mam verrast en kijkt me met een nijdige blik aan. Zoekend kijk ik om me heen of er niet toevallig een camera van het programma in de woonkamer staat. 'Even dan', mompel ik en draai me terug naar de bank. 'Oké, goedzo, want ik heb nu een afspraak'. Met open mond staar ik haar aan terwijl ik haar der tas zie inpakken en jas aan zie doen. 'Je gaat weg?', vraag ik verrast en kijk met grote ogen naar haar bewegingen. 'Ja, voor mijn werk lieverd. Nou, dag. Veel plezier'. Een kleffe kus drukt ze tegen mijn wang aan, waarna ze met grote stappen de deur uit loopt. 'Doei', brom ik en ga recht staan. 'Ik ga naar bed, dus als je weg kunt gaan?', glimlach ik fake en kijk hem aan. Hij schud zijn hoofd, terwijl zijn blik veranderd. Zijn glimmende ogen van net vol pret zijn veranderd in bezorgdheid. Ze kijken me van top tot teen aan. 'Alles oké na gister?'. Zuchtend draai ik met mijn ogen, en sla mijn armen over elkaar heen. 'Nee'. Mijn antwoord klonk strak en kil. Ergens was het zijn schuld dat ik die klap had gehad. Dat ik naar dat feest was gekomen. Maar in mijn achterhoofd klonk mijn eigen stem. Mijn eigen gedachten die weinig weerstand hadden geboden. Ik was zelf met hem mee gegaan, zonder enige bezwaren. Alleen wat onduidelijk gemompel, zoals mij wel vaker gebeurde. Bang voor een boos antwoord. Om uitgescholden te worden. 'Het spijt me echt, ik had dit nooit verwacht'. Nee ik wel. Ik wist van te voren dat ze me zou slaan en uit zou schelden. Sarcasme. 'Sure', mompel ik ongeïnteresseerd en wuif het weg. 'Ga je nog weg?'. 'Niet van plan', glimlacht hij voorzichtig. 'Cola dan maar?'. 'Graag'. Kort grinnik ik en loop naar de keuken. Hij was best aardig, voor een vreemde...

Sexy back ft. Justin Bieber [Completed]Lees dit verhaal GRATIS!