29

1.2K 61 0

Geschrokken kijk ik achterom. Zijn ogen kijken me onderzoekend aan. 'Isa', fluistert hij zacht. Zenuwen gieren door mijn lichaam als zijn ogen in de mijne kijken. 'Ik-ik'. Hij stottert, en kijkt zenuwachtig naar zijn handen. Ik zelf was niet in staat een woord uit te brengen. 'Isa! Jij ook hier?!', klinkt de vrolijke stem van Chaz door de winkel heen. Al snel komen hij, en Ryan bij ons staan. 'Dus je hebt Justin ook alweer gezien', zegt Chaz vrolijk, terwijl hij een arm rond mijn schouders legt. Justin kijkt hem dodelijk aan. Alsof hij wilt dat ze weggaan. Maar ik wilde alleen dat hij wegging. Hij zorgde voor ontzettend veel zenuwen. 'Ik ga maar eens', fluister ik zacht en wil weglopen. Tot Ryan gauw voor me komt staan. 'Blijf? Ga met ons mee de stad in', zegt hij wanhopig en kijkt me smekend aan. 'Sorry, ik ben met Diliah', zeg ik verontschuldigend. 'Isa?'. Zoekend kijk ik om me heen, en zie Diliah achter me verschijnen. 'We kunnen best met ze mee gaan hoor, we hadden toch geen speciale plannen?'. Met grote ogen kijk ik naar haar, terwijl ik met mijn handen probeer duidelijk te maken dat ik dit niet wil. Ze negeert me totaal, en loopt samen met Chaz en Ryan al de winkel uit. Een stilte volgt, waarin ik ga zitten, en de schoenen uit doe, die Diliah mij had gegeven. 'Ik meende wat ik zei', fluistert Justin. Ik kijk hem niet begrijpend aan, waarna ik mijn eigen schoenen weer aandoe, en de andere inlever. 'Dat je er prachtig uitziet'. Een geïrriteerde zucht verlaat mijn mond, waarna ik langs hem heen de winkel uitloop. Al gauw hoor ik zijn voetstappen achter me aankomen. 'Te laat Justin', zeg ik geïrriteerd. 'Te laat voor liefde, te laat voor gewone vrienden, en zelfs te laat voor vage kennissen. Je moet weten dat ik je niet nodig heb Justin. Zonder jou ben ik even geluk-'. Mijn preek word verstoord door zijn lippen die de mijne raken.

Sexy back ft. Justin Bieber [Completed]Lees dit verhaal GRATIS!