*Psst* Notice anything different? 👀 Find out more about Wattpad's new look!

Learn More

63.

1.6K 81 0

Met tranen in mijn ogen staar ik voor me uit. Naast me word er een deur met een ruk open gegooid. Veel gelach klinkt van buitenaf. Gauw veeg ik mijn tranen ongezien weg, en kijk de andere kant op. 'Ik was al bang dat je weg zou rennen', lacht Usher, doelend op mij. Ik haal mijn schouders op en blijf eigenwijs de andere kant op kijken. Niemand mocht mijn zwakte zien om me daarna de grond in te kunnen boren. 'Hee Isa', hoor ik voorzichtig van de achterbank afkomen. Omdraaien doe ik niet, alleen een zachte 'hallo', klinkt van mijn kant. Een zucht is duidelijk te horen, waarna hij zijn gordel vastmaakt. Dan zie ik zijn blik de mijne zoeken via de achteruitkijk spiegels van de auto. Ik sla mijn ogen toe als hij me bezorgd aankijkt. Hij had het al gezien, te laat. Een stille autorit brengt ons naar Justin zijn huis. Zenuwachtig blijf ik zitten terwijl Justin zijn koffers uit de kofferbak haalt. Ik kijk om me heen, tot de deur van mijn kant opengaat. Justin kijkt me onderzoekend aan, maar zegt niks. Usher staat bij de deur te praten met zijn moeder. 'Did you think about it?'. 'Ja', fluister ik zacht en voel het verliefde gevoel weer opkomen als hij me aankijkt. Ik had er inderdaad overna gedacht, over alles. 'And?'. 'Over een week ben je weg Justin, het zal niks worden, nooit niet'. Hij schud zijn hoofd en kijkt naar zijn schoenen. 'Zonder dat, als je daar doorheen kijkt, en me alleen verteld hoe jij je voelt'. Een kleine glimlach siert mijn gezicht, terwijl mijn ogen zich nog steeds hebben gevuld met tranen. 'Verliefd', fluister ik zacht en kijk weg. Mijn wangen branden. 'Enige wat ik wilde weten', fluistert hij zacht en drukt een kus tegen mijn lippen aan. Ik sluit mijn ogen en leg mijn handen neer in zijn nek. Mijn lichaam draai ik wat naar hem toe zodat ik nog dichter bij hem kan zijn. Als zijn tong over mijn lippen strijkt open ik deze. Zijn liefde lijkt alles zoveel beter te maken op dit moment. Voorzichtig laat ik hem los, en laat mijn voorhoofd tegen de zijne aan rusten. 'I love you', fluistert hij zacht met een kleine grijns rond zijn lippen. Ik grinnik en druk een korte kus tegen zijn lippen aan. 'The happy couple'. Verbaasd kijken we beiden opzij waar Usher breed grijnzend staat met zijn armen over elkaar geslagen. 'Told ya so. Hij haat je niet'. Ik lach en laat Justin voorzichtig los. Ik voelde alles behalve haat van hem.

Sexy back ft. Justin Bieber [Completed]Lees dit verhaal GRATIS!