31

1.2K 64 0

Mijn ogen glijden door de school gangen. Voor even lijk ik weer op dat meisje van een jaar geleden, zo ongeveer. Mijn boeken strak in mijn armen geklemd, mijn haren strak in een paardenstaart naar achteren gestoken. Mijn blik op mijn schoenen gericht, en mijn tas over mijn schouder heen. Mijn schoenen die met piepend geluid zich voortbewegen op de school gangen. Angstig kijk ik op als ik Chaz hoor praten. Zo gauw als ik kan sprint ik weg naar een wc. Ik verstop me in een van de hokjes, en staar voor enkele minuten geluidloos naar mijn horloge. Wát deed hij nou op school? Ik dacht dat ik alleen voor en ná schooltijd bang voor hem hoefde te zijn. Nu was hij ook al in de school gangen te vinden. Als de bel klinkt, gedempt door de muren heen, laat ik langzaam mijn voeten zakken. Met beide benen op de grond kom ik het hokje uit. Mijn trillende vingers pakken de deurklink vast, en doen deze traag naar beneden. Mijn ogen schieten door de lege gang, die akelig stil was. Mijn voetstappen maakte voor mijn gevoel zóveel geluid, dat ik bang was betrapt te worden. Met gehaaste, maar stille pas, liep ik naar mijn lokaal. Even blijf ik stil staan voor de gesloten deur. Niet wetend wie der in het lokaal zou zitten. Deze les had ik samen met Ryan en Chaz, dus grote kans dat Justin ook in de les zou zitten. Of hij moest naar huis gegaan zijn. Misschien kon een uur spijbelen voor één maal geen kwaad? Mijn gedachten worden verstoord als de deur met een zwaai opengaat, en Justin met een chagrijnig gezicht naar buiten komt stappen. Als zijn blik de mijne vangt, veranderd deze direct. Enkele seconden blijft het stil tussen ons, en is de spanning duidelijk te voelen. Maar hem vragen om aan de kant te gaan, lukt me niet. Tot de leraar begint te praten. 'Oh wát fijn, dacht mevrouw Luinqon zich toch te interesseren in mijn les? Zitten, nu'. Stilletjes loop ik Justin voorbij, terwijl hij wegloopt, en ga zitten op de lege plek, bijna achteraan. Mijn bekende verlegen plek, waar niemand me ooit zou opvallen. Helaas was dat al wel gebeurd door mijn binnenkomst.

Sexy back ft. Justin Bieber [Completed]Lees dit verhaal GRATIS!