25.

2.5K 97 3

Net wanneer ik dichter naar ze toe wil stappen voel ik een hand mij ruw naar achteren trekken. Verbaasd kijk ik om naar de verschijning achter mij. 'Wat doe jij hier?', vraagt ze nijdig en slaat haar armen over elkaar heen. Twee vriendinnen gaan naast haar staan, en kijken me met dezelfde blik aan. Een blik die me zegt dat ik beter thuis had kunnen zitten. 'Uitgenodigd', probeer ik sterk te laten klinken. Gauw recht ik mijn rug, en zet mijn hand in mijn zij, proberend voor mezelf op te komen, iets wat ik al veel eerder had moeten doen, maar nooit gedurfd had. 'Dacht je ja', bromt ze en geeft een duw tegen mijn schouder aan. 'Het enige waar jij thuis hoort is onder de grond, ik ben je begrafenis allang aan het plannen hoor', sist ze dicht bij mijn oor en knijpt haar ogen samen. 'De jouwe is anders allang klaar', brom ik zacht, maar aan haar blik te zien heeft ze me duidelijk gehoord. 'Wát zei je?', roept ze uit en kijkt me doordringend aan. Verstandig houd ik mijn mond en kijk de andere kant op om haar blik te ontwijken. 'Bitch, ik vroeg je wat', sist ze hard en pakt wild mijn schouder vast. 'Ik hoorde je niet', zeg ik terug en kijk haar recht aan. Even schrikt ze van mijn reactie, maar dat was van korte duur. Haar blik wordt woest, en voor ik het weet krijg ik een harde klap tegen mijn slaap aan. Gelijk til ik mijn hand ertegenaan en voel over de bonkende plek op mijn hoofd. Zwarte vlekken vormen zich voor mijn ogen, en mijn benen zijn te zwak om mijn lichaam nog langer te dragen. Voor ik het door heb stort ik in. Verschrikt kijk ik naar mijn vingertoppen waar druppels bloed op liggen. De druppels die donkerrood gekleurd waren. 'Je hebt hier niks te zoeken, slet'. Met die woorden verlaat Ruby de kring die zich om ons heen had verzamelt, en blijf ik daar alleen en roekeloos op de grond liggen. Tot twee armen zich rond mijn lichaam wikkelen. 'Het komt goed, ik beloof het'.

Sexy back ft. Justin Bieber [Completed]Lees dit verhaal GRATIS!