36

1.2K 61 0

Zuchtend laat ik me in de aula op een stoel zakken. Nog geen minuut later hoor ik hoe er mensen naast mij komen te zitten. Verbaasd kijk ik op naar Chaz en Ryan. 'Hoe ging het in het gesprek?'. Ik haal mijn schouders op. 'Ging wel oké', zeg ik zacht, na een korte stilte. Ook hun weten even niet wat te zeggen. Zij gingen nu weer met Justin om, maar wilden duidelijk ook gewoon tegen mij kunnen praten. 'Wil je met ons mee vanmiddag? We hebben een game-middag bij Chaz thuis', stelt Ryan voor. Ik zie hoe hij zenuwachtig naar zijn handen kijkt. 'Is Justin er ook?'. Ergens hoop ik van niet, ik wist nog niet wat zijn woorden allemaal moesten betekenen. 'Ja...', zegt Chaz voorzichtig. 'Maar we beloven dat hij je niks doet!', vervolgt hij gauw en glimlacht onschuldig. Ik mistte ze, Ryan en Chaz. In de tijd dat Justin weg was, waren ze best veel voor me gaan betekenen. Ze hielden me in de gate, waardoor ze veel van me wisten. Ergens was dit fijn. Ik kon met ze praten, ondanks hun flauwe humor af en toe. 'Oké, ik kom, als Diliah ook mag komen'. Meteen knikt Ryan. Chaz haalt onverschillig zijn schouders op en knikt instemmend. '3 uur bij Chaz thuis, red je dat?'. Even kijk ik naar mijn horloge, nog twee uur les te gaan, en dan zou ik meteen door moeten naar Chaz. 'Moet lukken'. In mijn ooghoeken zie ik hoe Justin deze kant uit komt, met versnelde looppas, als hij mij ook opmerkt. 'Ik moet gaan', zeg ik gauw, en sta gehaast op. Zonder nog te luisteren naar hun verbaasde reacties loop ik weg van de tafel. Mijn tas hang ik over mijn schouder heen, waarna de bel weerklinkt. Als mijn ogen Diliah zien, loop ik gauw achter haar aan, naar het lokaal.

Sexy back ft. Justin Bieber [Completed]Lees dit verhaal GRATIS!