50.

2K 73 1

Met kleine passen loop ik het schoolplein op. De ogen lijken me allemaal na te kijken. Te zien wat ik doe. Angstig verschuil ik me achter mijn boeken die ik in mijn handen gedrukt heb. Verschillende woorden worden me toegeroepen. Angstig sluit ik mijn ogen voor enkele seconden, en voel een kleine traan over mijn wang glijden. Vol angst haal ik adem, en versnel mijn looppas naar binnen toe. Met mijn hand duw ik de klapdeuren van de school open. Ook hier hoor ik iedereen naar me roepen of achter me fluisteren. Alsof iedereen wist wat er was gebeurd. 'Daar hebben we die smurf weer', angstig kijk ik over mijn schouder. Mijn ogen blijven haken in die van Ruby. Achter haar staan drie meiden, een soort van opstelling die ze met zijn drieën vormen. Haar nieuwe tas, zo te zien van een duur merk, hangt over haar schouder. Haar haren zijn perfect opgestoken en ook op haar mascara is niks aan te merken. 'Waarom doe jij het met je coach?', grijnst ze vals en zet een stap dichter naar me toe. De rest volgt, alsof ze nooit haar zijde zouden verlaten. 'Ik-ik doe niks met Justin', fluister ik angstig en kijk schichtig om me heen. Een rumoerige gang is het enige wat me opvalt. 'Oh nee? Ik hoop maar dat je niet liegt. Justin is van mij, alleen jij weet dat nog niet'. Een boze frons ontstaat op haar voorhoofd, en haar ogen vernauwen zich. Angstig stem ik toe door kort te knikken. Mijn knieën knikte zachtjes tegen elkaar door de spanning, terwijl mijn handen zich vernauwden rond mijn boeken. 'Ik hoor niks, jullie wel meiden?'. Ze kijkt vragend naast zich. Allemaal schudden ze van niet, natuurlijk niet. 'Ik zal maar niks in je hoofd halen over hem. Hij is veel te hoog gegrepen voor jouw. Superster met grootste lozer, zie je het voor je?'. De meiden rond haar beginnen te lachen, terwijl haar ogen boekdelen spreken. Ze was bang, bang dat dit wel was wat zou gebeuren. Dat Justin mij zou kiezen boven haar. 'We moeten gaan meiden'. Met grote passen loopt ze bij me vandaan. Gauw loop ik weg, bang om nog meer tegen te komen dan alleen haar. Alle ogen waren op me gebrand. Nog steeds. Nieuwsgierigheid speelde in me op. Wat wist iedereen, wisten ze meer over mij en Justin? Of dachten ze meer te weten? Hadden ze iets gezien? Gauw loop ik richting mijn kluis. Net wanneer ik de hal waar mijn kluis instaat wil inlopen, zie ik de leraar staan. De leraar waarbij ik gister heb gespijbeld. Ze hebben niet gebeld naar huis, dus Justin had het misschien wel geregeld met hem. 'Dag Isabelle', glimlacht hij vrolijk en loopt langs me heen naar zijn lokaal. Verbaasd volgen mijn ogen zijn bewegingen. Hoofdschuddend loop ik naar mijn kluis. Het liefst vluchtte ik nu naar huis, zou ik daar uithuilen. De tranen die ik nu verborgen hield voor iedereen die daar misbruik van zou kunnen maken. Met een zwaai gooi ik mijn kluis open. Een doffe plof klinkt op de grond. Mijn ogen volgen het boek wat op de grond is gevallen. Voorzichtig buk ik me naar de grond en pak mijn dagboek van de grond af. Ik had hem al lange tijd niet gebruikt, en dacht dat hij thuis was. Voorzichtig open ik hem, maar bedenk me al gauw dat dit niet de ideale plek is om geheimen te lezen. Vlug stop ik hem in mijn tas, en kijk schichtig om me heen of iemand het gezien heeft. Niemand, het was veilig. Gauw loop ik weg naar mijn klaslokaal.

----------------

Lees nu ook dit verhaal:
http://www.wattpad.com/95351866-life-in-the-biggest-fight-with-your-sister

Sexy back ft. Justin Bieber [Completed]Lees dit verhaal GRATIS!