56.

1.7K 74 0

We waren al 3 dagen verder. Nog twee dagen en Justin zou terug komen. Terug komen naar hier, en dan zou hij wel moeten reageren. Want mijn sms'jes lijkt hij niet te willen zien. Helaas geld dit niet voor Brandon. Hij deed wel het tegenovergestelde. Hij leek alles in de gaten te houden wat ik deed. Hij leek nog steeds te wachten tot het punt kwam dat ik me aan hem zou overgeven en hij mij zijn vriendin kon noemen. Al zou ik zijn vrienden worden, zou het alleen maar zijn voor populariteit, maar dat leek hem niks uit te maken. 'Rose?'. Verbaasd kijk ik om, recht in het gezicht van Brandon. Als je het over de duivel hebt... 'Isabelle voor jouw', mompel ik en sla mijn armen over elkaar heen. 'Heb je nagedacht over mijn voorstel?'. 'Nagedacht? Ja. Besloten? Nee'. 'Je moet weten dat je een grote kans laat lopen als je het niet doet', zegt hij en kijkt me met een kleine glimlach aan. Zuchtend pluk ik aan mijn haren. Justin was ik ondertussen zat. Hij vertelde me na te denken over de kus, maar reageren deed hij niet. Misschien was het maar tijd dat ik over hem heen kwam, en was Brandon daar de ideale persoon voor. Of was dat misbruik maken? 'Oké'. Verbaasd kijkt hij me aan. 'Dus je doet het?', vraagt hij, overduidelijk vrolijk en enthousiast. 'Alleen als we duidelijke afspraken maken'. 'Zoals?'. 'We bouwen het rustig op, en als het me niet bevalt mag ik stoppen op ieder moment'. 'Oké, prima voor mij, my love'. 'En bijnamen kun je ook wel weglaten', mompel ik en kijk geïrriteerd langs hem heen. Waar was ik mee bezig. Een hard geluid klinkt door de gangen, wat me duidelijk maakt dat de pauze is begonnen. 'Zullen we beginnen met samen aan een tafel gaan zitten?'. Ik knik instemmend, en loop met hem mee de aula in. Gelijk zijn alle blikken op ons gebrand. Samen gaan we zitten aan een ijzeren tafel, midden in de aula. Ogen lijken me te bekijken, maar ik negeer het, en pak een flesje water uit mijn tas. 'Pak mijn hand vast', fluistert Brandon en legt zijn hand op tafel. 'Waarom?'. 'Doe nou maar'. Zuchtend zet ik mijn flesje op tafel neer, waarna ik voorzichtig zijn hand vastpak. Hij vlecht onze vingers samen, en gelijk klinkt er overal gefluister. 'Brandon! Ey man!'. Ik draai mijn hoofd de kant op van de stem, en zie een groep op ons afkomen lopen. 'Is dat je nieuwe chick? Die Isa?'. Geïrriteerd kijk ik de andere kant op. Praat lekker over me als ik er niet bij ben. 'Ja'. De grijns van Brandon is alleen al te horen in zijn stem. 'Ze is hot'. 'Ja en je blijft van me af', snauw ik en pak mijn fles van de tafel af, waarna ik Brandon zijn hand loslaat. 'En pittig, je hebt een goede daar Branboy'. Met opgetrokken wenkbrauw kijk ik de jongens aan, waarna ik opsta van tafel. 'Ik moet gaan'. 'Zie ik je na school?'. 'Sorry, afspraak met Usher', zeg ik en glimlach. Gelukkig had Usher vanmiddag al volgezet met afpraken. 'Tot morgen dan, love'. Zuchtend rol ik met mijn ogen en druk een kus tegen zijn wang aan. 'Morgen', mompel ik terug en loop weg bij de tafel. Net wanneer ik de klapdeuren naar buiten open, komt een zomerse bries me tegemoet. Mijn telefoon gaat af, en gauw graai ik in mijn tas. Een sms van Brandon komt tevoorschijn. We did good my love, xbrandon Zuchtend stop ik de telefoon weg zonder te antwoorden en stap naar mijn auto. Gelukkig zou een middag met Usher veel goed maken.

Sexy back ft. Justin Bieber [Completed]Lees dit verhaal GRATIS!