91.

1.4K 72 1

Een kriebelend gevoel borrelt op in mijn buik, terwijl mijn ogen over de letters van het schoolgebouw glijden. 'Niet treuzelen, hup, lopen', grijnst Justin breed, en geeft zacht een zetje tegen mijn rug aan. Samen lopen we naar binnen toe. Een leerkracht zit achter de balie, en kijkt ons nieuwsgierig aan. 'Hallo, waarmee kan ik jullie helpen?', vraagt ze vriendelijk en kijkt naar Justin. Ze lijkt hem ergens van te herkennen, maar zegt niks. 'Ik doe mee met de talentenjacht', zeg ik verlegen en wijs naar het bord achter haar. Ze kijkt niet om, maar begint te typen op het toetsenbord wat onder haar neus ligt. 'Naam?'. 'Isabelle Rosemarie Luinqon'. 'Isabelle was genoeg geweest hoor', glimlacht de vrouw vriendelijk. Een warme blos ontstaat op mijn wangen, en gauw kijk ik de andere kant op. 'Kleedkamer 13 is van jou, veel succes vandaag'. Angstig kijk ik naar Justin. Hij daarin tegen pakt de papieren van de vrouw aan, en loopt voor me uit naar de kleedkamers. 'Justin, dit is een teken. Kleedkamer 13! Dat brengt ongeluk'. Lachend schud Justin zijn hoofd, en duwt de deur open. 'Natuurlijk niet gek, nou kom', hij houd de deur voor me open, waarna ik voorzichtig naar binnen toe stap. Een kleine tafel en een bank komen tevoorschijn. Aan de andere kant van de kamer is een wastafel en een spiegel. Voor de rest staat er niks bijzonders in. Een simpele prullenbak in de hoek, en wat haakjes voor kleding. 'Nog een half uurtje', glimlach ik voorzichtig en neem plaats op de bank. Justin knikt en komt gauw naast me zitten. 'Zit je moeder al in de zaal?'. Hij haalt zijn schouders op en legt zijn hand op mijn wang neer. 'Mijn moeder interesseert me niet zo op dit moment', grijnst hij speels. Ik grinnik en druk een korte kus tegen zijn lippen aan. 'Meer?', vaagt hij zielig, wijzend naar zijn lippen. 'Justin, dan zit je straks onder de rode lippenstift'. Hij grinnikt en haalt zijn schouders op. 'Dat gaat er wel weer af hoor'. 'En waar moet ik dan lippenstift vandaan halen? Ik heb het niet mee'. Hij zucht, en trekt mijn lichaam dicht tegen de zijne aan. 'Ik hou zoveel van jou', fluistert hij, strelend door mijn haren. Zijn stem klinkt zacht en lief. Ik zeg niets terug, dat zou op dit moment de stilte verpesten. De perfecte stilte tussen ons, die word verstoord door een bonk tegen de deur van kleedkamer. '10 minuten!'. Verbaasd kijk ik op, en spring van de bank af. Gauw check ik mijn haren in de spiegel, en zie hoe ze in de war zitten. 'Justin, jou schuld', brom ik en schud mijn haren. Ik strijk ze goed, waarna ik mijn beany weer op mijn haren zet en me omdraai richting de deur. 'Leggo', grijns ik breed. 'Je steelt mijn woorden'. 'Pas maar op voordat ik nog meer steel', grijns ik breed en druk een kus tegen zijn wang aan. Hij lacht en samen lopen we de deur uit. Ik richting backstage, Justin naar de zaal.

Sexy back ft. Justin Bieber [Completed]Lees dit verhaal GRATIS!