66.

1.7K 79 6

Isabelle Rosemarie Luinqon.

Voorzichtig haal ik Justin rond mijn middel vandaan. Maar net wanneer hij weer op het matras ligt, legt hij zijn arm ongestoord terug. 'Ben je wakker?', fluister ik zacht, ietwat verbaasd. Een kleine glimlach siert zijn gezicht, waarna hij me dichter tegen zijn lichaam aandrukt. 'Justin', mompel ik en duw heb zachtjes van me af. Helaas werkt dit wederzijds en komt zijn lichaam alleen maar dichterbij. 'Ik moet naar de wc', grinnik ik beschaamd en kijk naar zijn gesloten ogen. 'Anders doe ik het gewoon in je bed hoor'. 'Hmpf'. Een grijns siert zijn lippen. 'Ga maar dan', mompelt hij zachtjes en drukt een kus tegen mijn wang aan, zonder zijn ogen te openen. Voorzichtig glip ik uit zijn armen, en loop op mijn tenen naar de badkamer toe. Na mijn behoefte te hebben gedaan was ik mijn handen, en loop weer even stil als daarvoor de kamer in. Mijn blik gaat door de kamer, en gauw pak ik mijn elastiekje dat naast het bed ligt. 'Kom terug', brabbelt Justin en pakt mijn pols vast. Lachend kijk ik hem aan, en schud mijn hoofd. 'Ik ga naar beneden, dan moet je ook maar komen'. Hij schud zijn hoofd, en houd met beide handen mijn pols vast. 'Justinnn', zucht ik diep en probeer met alle kracht mijn hand terug te krijgen. 'Ik mis je', mompelt hij en trekt me met een simpele beweging terug op bed. Met een plof kom ik bovenop zijn buik terecht, en een kreun verlaat zijn mond. 'Zo zwaar ben ik niet', zeg ik beledigd en wil weer recht gaan zitten. 'Nee, je bent perfect'. Lichte blos siert mijn gezicht. Precies nu opent Justin zijn ogen, en kijkt me aan met een lieve glimlach. Verslag laat ik mijn hoofd hangen, hopend dat hij mijn rode wangen niet opmerkt. 'Laten we vandaag de hele dag in bed liggen, dicht bij elkaar'. Fronsend kijk ik hem aan, waarna ik mijn hoofd schud. 'Wij moeten over precies een uur klaarstaan om te oefenen bij de sporthal'. Zijn wenkbrauwen schieten omhoog, waarna hij zijn schouders ophaalt. 'Slaan we over'. Hoofdschuddend stap ik van hem af. 'Kom terug'. 'Catch me Bieber', grijns ik breed en spurt met volle vaart de kamer uit. Waar ik net nog zachtjes voorbij liep, kom ik nu gillend en krijsend voorbij gerent. Snel stamp ik de treden van de trap af, en kijk in de hal om me heen. Achter me hoor ik Justin zijn voetstappen op de trap. Gauw ren ik de keuken in, maar net wanneer ik de deur open, voel ik Justin zijn armen rond mijn lichaam. Zijn warme adem die tegen mijn nek aanblaast. 'Ik heb je', grijnst hij dicht tegen mijn huid aan. 'En ik laat je nooit meer gaan', fluistert hij erachteraan. Een warm gevoel neemt mijn lichaam over.

Sexy back ft. Justin Bieber [Completed]Lees dit verhaal GRATIS!