Sixty-four

870 47 0

25 September 2010.

School begon weer, en ik was daar vreselijk blij mee. Samen met Zara liep ik door de gangen, een van mijn beste vriendinnen. "Hoe was het?", vroeg ze, en ik lachte om haar vraag. "Het was fijn om gewoon te praten en ik elkaars armen te liggen.", vertelde ik haar en ze stopte in het midden van de gang. "Jullie hebben niks gedaan?", vroeg ze, en mijn wangen kleurden rood. "Zoals wat?", stotterde ik en ze lachte het hard uit. "Nee dus, geen seks?", vroeg ze door en ik schudde met mijn hoofd. "Meid, je hebt nog veel te leren. Ik hou het tussen mijn lippen maar als anderen dit weten... Je staat voor schut.", zegt ze, en ik kijk haar boos aan. "Van je vriendinnen moet je het hebben he? Of niet soms.", mompel ik en ze loopt door. "Nee maar jullie zijn al lang samen en hij is ouder, dat spreekt toch vanzelf?", zegt ze, en ik schud mijn hoofd. "Bij ons niet dus?", zeg ik, en ze lacht. "Bij jou niet zul je bedoelen.", en mijn wangen worden weer heerlijk rood. "Het is gewoon anders, ik wil niet de dochter worden die neukt met de klanten van haar vader. Want niet alleen Harry is beroemd, maar mijn vader ook en ik heb je dan nog niet verteld over mijn moeder die ook met de dag meer beroemd wordt.", zeg ik. "Ik snap je, ik ben het zusje van Chord Overstreet, dus ik mag ook uitkijken met wat ik doe..", zegt ze, en ik knik. "Dan zitten we in hetzelfde schuitje.", concludeer ik. "Kom, laten we naar de aula gaan, daar even wat drinken en dan gaat straks de bel weer voor onze volgende les.", zei Zara en ik knikte. We liepen door naar de aula en gingen bij het groepje van Jon zitten, we kletsten wat met zijn allen en hadden veel plezier. Al het plezier werd met 1 geluid weggehaald, het geluid van onze bel.

The untalentend daughter. - One DirectionLees dit verhaal GRATIS!