Forty-four

1K 56 0

9 September 2010.
"Nette kleren aan Camryn!", zei mijn moeder, en ik schudde zuchtend mijn hoofd. Over een half uur moest ik op de spotlightschool zijn, en mijn vader zou me brengen. Ik keek naar buiten, en zag de zon zacht schijnen. Ik pakte een setje met kleren uit mijn kast, en trok het aan. Mijn haar kamde ik zoals ik elke ochtend deed, en het was zacht doordat ik het gisteren gewassen had. Mijn ogen kregen een smokey-eye effect en ik was klaar. Mijn tas stond beneden klaar met alleen wat eten, en mijn agenda erin. De tafel was gedekt, en mijn moeder zocht alle jongens door het huis en riep ze voor ontbijt. Ik ging op mijn vaste plaats zitten, en pakte alvast een broodje. "Pap, jij moet opschieten want ik wil niet te laat komen.", en mijn vader moest lachen. "Eerst wil je er niet heen, en nu wil je niet te laat komen?", zegt hij, en ik kijk hem kwaad aan. Op mijn broodje doe ik wat kaas, en daarna eet ik het met normale happen op. "Goedemorgen.", zeg ik, als de jongens aan tafel verschijnen. Allemaal kijken ze me met een een glimlach aan, maar die van Zayn verdwijnt al snel. "Ik moet vanmiddag iets met jou regelen.", zei Harry, en hij keek richting mij. Ik snapte het, en keek heel even naar Niall. "Ik ook met jou, komt mooi uit.", zijn mijn woorden, en ik sta op. "Nou pap, hup!", zeg ik, en hij ging opstaan. Mijn lippen raakten de wangen van de jongens, en Harry zijn lippen. Mijn moeder kreeg ook een kus op haar wang, en daarna was het tijd om te gaan. Tijd voor de 'spotlightschool'.

The untalentend daughter. - One DirectionLees dit verhaal GRATIS!