*Psst* Notice anything different? 👀 Find out more about Wattpad's new look!

Learn More

115

754 39 0

6 Januari 2011.
"Vind je het erg om met mij mee te gaan naar een optreden vanavond? Ik zou graag een nummer met je zingen.", vraagt Tyler, en ik maak mijn ogen groot. "Wil je dat echt?", vraag ik, en hij knikt. "Iedereen houd van je Cam, begrijp dat nou toch eens.", zegt hij, en hij pakt mijn bovenarm vast. Ik glimlach wat ondeugend en knik dan met mijn hoofd. "Al goed, al goed, ik ga met je mee.", zeg ik, en hij maakt een klein dansje. "Wat heeft die?", vraagt Ellique als ze verbaasd de kamer ingelopen komt. "Dat vraag ik mij ook af..", mompel ik en ik schud lachend met mijn hoofd. "CAMRYN! CAMRYN!", komt Zara hysterisch de kamer in. "Ja?", zeg ik zo normaal mogelijk en ik laat haar uitpraten. "Zayn heeft zijn pet laten liggen.", antwoord ze, en ik begin hard te lachen. "Wat maakt dat nou weer uit? Als hij hem niet mist is het alleen maar mooi, en hou ik hem.", zeg ik, en ik pak de pet uit haar handen. "No.", zegt ze, en ze kijkt liefhebbend naar de pet. "Heb jij een oogje op Zayn?", vraag ik, en keurig schud ze met haar hoofd. "Ik denk dat je dat wel hebt.", zeg ik, en ik zwaai wat met de pet. Ik zet hem op mijn hoofd en loop naar de keuken. "Oke, een klein beetje.", geeft ze toe, en ik lach. "Zie je wel.", zeg ik, en ze kijkt onschuldig naar de grond. "Wij mijn liefste, gaan vanmiddag de stad in om kleding te kopen, en daarna brengen wij Zayn zijn pet terug.", zeg ik, en ze kijkt me met haar grote en puppy achtige ogen aan. "Echt?", vraagt ze, en ik knik. "Ja, want ik moet nieuwe kleren hebben.", zeg ik, en ik zet zo de pet van Zayn op haar verliefde koppie.

The untalentend daughter. - One DirectionLees dit verhaal GRATIS!