Ordförklaringar och noter

3 0 0

· "Den halte rider häst... ": Havamal 71.

· "Där såg hon i strida strömmar... ": Voluspa 39.

· "En sal såg hon stå...": Voluspa 38.

· "Ung var jag förr... Man är mans gamman.": Havamal 47.

· Alva: Blot som firades under senhösten, oklart varför; kanske hedrades de döda (jfr. Allhelgonahelgen eller Halloween).

· Arvakr: Den som är arla vaken, dvs "den tidigt vakne".

· Att dömas fredlös: Man fick inte vistas i bebodda trakter och vem som helst fick dräpa dem utan att behöva frukta straff.

· Att lika någon illa: Någon ogillar.

· Aurvandil, eller snarare hans tå: Kan ha varit Venus, Rigel i stjärnbilden Orion, eller Sirius. Här antas Venus, afton- och morgonstjärnan (som är en planet).

· Avlösning: Absolution, syndaförlåtelse.

· Bauge: En jätte, Suttungs bror.

· Benedictio: Välsignelsen.

· Bida: Avvakta, vänta.

· Bless: (Re)konstruerat ord, samma som engelskans bless, välsigna och välsignelse, från anglosaxiska bletsian, blodbestänkning vid blot och (in)vigning. Jämför gärna med blessera och blessyr, franska ord med germanskt ursprung.

· Blodgydja: Kvinna som förrättar blot. Jfr gode, dvs manlig blotförrättare.

· Blomstermånad: Maj/juni.

· Blotgode: Den som förrättar blot, i regel kung, hövding eller husbonde. Jfr blotgydja.

· Blotrese: Någon som övergödd på blot blir onaturligt stark.

· Brage: Skaldekonstens gud.

· Bärsärk: Björnskjorta, betecknar en kämpe som i strid får ett vilddjurs krafter och temperament.

· Draug: Levande lik, ofta med övernaturlig styrka.

· Dräng: Den ursprungliga betydelsen är "ung man", liksom i dagens danska tungomål.

· Döva: Att göra slö, oskarp.

· Edda: "Farfars mor; den gamla".

· Faering: Roddbåt med två par åror ("fyraåring" = faering).

· Fasta eller lösa tag: Antingen brottades man med händerna låsta vid varandras byxlinning (byxtag) eller runt den andres överkropp (livtag), eller så var händerna fria att gripa motståndaren var man önskade (lösa tag). Se "Vikingarnas stridskonst; Lars Magnar Enoksen; Historiska Media; 2004".

· Fensalar: Sjö- eller träsksalarna, Friggs boning. Det finns ett våtmarksområde i östra England som heter "The Fens".

· Fimbul: Enormt stort.

· Folkvang: Folkets (krigarnas) fält (vång = fält, gärde). Oden fick den ena hälften av de döda krigarna, Freja den andra.

· Frankland: Ett "för-Frankrike", arvtagare till det västromerska riket.

· Frej: Fruktbarhetsgud.

· Freja: Älskogens gudinna.

· Frigg: Den allvetande gudinnan.

· Friggs spinnrock: Stjärnbilden Orion (eller dess bälte).

· Frisland: Den nordvästra delen av nuvarande Holland.

Gisle och Geir, ÖdesvävLäs denna berättelse GRATIS!