Tack

3 0 0

· Gudsonen Oscar Björling fick den färdiga berättelsen för genomläsning och lämnade flera sidor med rättelser i retur.

· Coachen och vännen Bodil Dahlgren och jag vaskade livsmål tillsammans, samt planerade resan.

· Sönerna Edward och William utgjorde testpanel; för varje nytt kapitel bekräftade de berättelsens potential.

· Pappa Gunnar fann nöje i att löpande granska manuset; han gav goda råd som väckte insikter om ordval och språklig stil.

· Sonen Marcus bistod med råd rörande marknadsföring i torrent-tider samt med FTP-server för ännu en säkerhetskopia av manus.

· Min fru Åsa och dotter Ellinor avstod sin make och pappa många långa dagar, kvällar och nätter.

· Mina systrar Ylva Hambraeus-Björling och Kristina Hambraeus-Jonzon granskade manus med pennan i högsta hugg och rensade det från åtskilliga fel.

· Författaren och entreprenören Lena Holfve gjorde mig medveten om det skönlitterära skrivandets grunder på .

· Min förre chef Alexander Kotsinas hjälpte mig att se klart och ta det avgörande steget.

· Vännen Per Langö triggade den faktainsamling som till slut blev denna bok, läste manuset och gav många goda råd.

· Jörn Löset bistod med fakta och rättade fel; dessutom lärde jag mig mycket på hans utmärkta hemsida .

· Därtill läste följande personer manuset och gav värdefulla synpunkter: Axel Björling, Stefan Dahlgren, Olle Haeggström, Hans Jacobsson, Erik Lindén och Göran Lindén.

Tack till er alla för ovärderlig hjälp och uppmuntran!

Tack också till dig som har köpt denna bok;

du gör det möjligt för mig att skriva mera. 

Gisle och Geir, ÖdesvävLäs denna berättelse GRATIS!