41.

307 21 9
                  


Ерик откопча палатката, в която спеше с Найл и Зейн, излизайки, за да проучи звука, който чуваше цяла нощ. Той погледна към телефона си и видя, че беше три и половина през нощта. Който и да правеше звука, щеше да съжалява за това.

Той се приближи до другите две палатки, но не можеше да определи дали звука идваше от Лиам и Хари или от Луи и Анна.

Правейки още една крачка, това му позволи да различи звука. Звучеше като... стенания?

"Заклевам се, само ако те..." той спря, когато чу пъшкане. Ерик отстъпи назад, а сърцето му биеше много бързо. От една страна, не искаше сестра му да прави секс, когато не познаваше Луи толкова добре, но от друга, не искаше да ги прекъсва и да се разбира, че ги е чул. Ерик затвори очи, стискайки основата на носа си, преди да се върне и да влезе в палатката си.

Щяха да си поговорят с нея на сутринта.

---

Ерик беше отвратен и следващата вечер, когато видя Луи и Анна, като тя беше върху него и двамата се смееха и закачаха. Той прочисти гърлото си, за да е сигурне, че и двамата са го чули. Анна го погледна объркано и повдигна вежди в негова посока.

"Чух ви." Ерик каза, привличайки вниманието и на другите.

"Ъм, какво?" Анна беше объркана, както и Луи.

"Чух двама ви да го правите снощи, беше отвратително. Не исках да казвам нищо, но..."

"Лол, лол, лол." Луи го спря, клатейки глава. "Анна и аз... ние не сме... Ерик, никога не сме..."

"Чух ви, хора!" Възкликна той ядосано, заради това, че го лъжеха в лицето. "Не съм тъп!"

"Е, не знам какво си чул, но двамата с Луи заспахме веднага, след като се прибрахме от огъня." призна Анна, без да знае какво има предвид Ерик.

"Чух стенания, пъшкания и..."

"Добре, спрете." изведнъж проговори Лиам "Бях аз."

Погледите на всички се преместиха към Хари, защото двамата споделяха една палатка.

Хари вдигна ръцете си в защита "Аааа не! Аз спях!"

"Беше... беше..."

"Мисля, че това, което Лиам се опитва да каже е, че всичко е било... онлайн." Подсмихна се Луи, подпирайки брадичката си на главата на Анна.

"Иу, гледал си порно докато съм бил в същата палатка?" Хари изпищя, а очите му се разшириха.

"Беше заспал, дори хъркаше, така че не е като да си чул нещо." защити се Лиам, лицето му все още беше червено, заради срамната ситуация, в която беше.

"И все пак!" Хари беше ужасен, той не искаше да си представя какво ли друго са правили приятелите му, докато той е спял.

"Оо..." Ерик захапа неловко устната си "Няма значение тогава, бил е просто Лиам, който е странен!"

"Няма нужда от обиди!" Лиам изкрещя в отговор.

"Кой, по дяволите, мисли така "Оо ей, нека просто погледам порно, докато един от най-добрите ми приятели спи до мен, а другите са около мен."?" Хари изкрещя, клатейки глава.

"Кой по дяволите гледа порно, докато е на къмпинг?" добави Ерик

"Наистина." измърмори Хари

Зейн беше единственият, който не беше проговорил. Той седеше настрана, слушайки останалите как се карат, с развеселено изражение на лицето.

"Съжалявам, ясно? Боже!" Лиам поклати глава. Срам беше основното нещо, което чувстваше.

Анна не успя да не се засмее, на цялата тази ситуация, а Лиам я стрелна с поглед. "Не се притеснявай, Лима, все още те обичаме."

Texting Louis Tomlinson (Bulgarian Translation)Where stories live. Discover now