22.

629 87 8
                  

Луи: Какво стана с брат ти?

Анна: Каза на майка ми

Анна: и тя ми зададе всички обичайни въпроси.

Анна: "Как се запознахте?"

Анна: "Защо продължи да му пишеш щом не се познавате?"

Анна: "Не знаеш ли, че не трябва да говориш с непознати?"

Анна: "На колко е?"

Анна: и други глупости.

Луи: И...?

Анна: Просто и казах истината, и и показах всички снимки, които си направихме двамата на концерта.

Луи: И...?

Анна: Повярва ми.

Анна: Благодаря ти, Боже.

Луи: А знае ли, че на практика излизаме?

Анна: Пропуснах тази част.

Луи: Защо?

Анна: Луи, сериозно?

Луи: Да?

Анна: Точно пуснах огромна бомба върху нея и сега не мога да пусна още една.

Луи: Добре.

Анна: Ядосан ли си?

Луи: Можеш ли да ме виниш?

Анна: Имам предвид... не мисля, че има прочина заради, която да си ядосан.

Луи: Не разбирам защо си толкова... потайна.

Анна: Потайна?

Луи: С родителите ти.

Анна: Родител. Единствен.

Анна: И все още съм объркана.

Луи: Защо не и каза за нас? Имам чувството, че просто си измисляш извинения.

Анна: КАКВО ПО ДЯВОЛИТЕ,  НЕ МОГА ДА И' ГО КАЖА.

Анна: И ВЧЕРА ТИ КАЗАХ, ЧЕ СЕ НУЖДАЯ ОТ ВРЕМЕ И ТИ КАЗА ДА НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАМ.

Луи: Е, съжалявам, че искам "приятелката" ми да приеме връзката ни.

Анна: Кавичките какво трябва да значат??

Луи: И двамата знаем, че това не е истинска връзка.

Анна: Чакай, какво?

Луи: Спри да се преструваш, Анна.

Анна: Аз всъщност, не знаех, че се чувстваш така.

Анна: Мислях, че е истинско.

Луи: Истинско?

Луи: Анна, моля те.

Луи: Тези малки игрички, които играеш няма да проработят вече, принцесо.

Анна: Луи, за какво говориш?

Луи: Бъде реалист.

Анна: Аз... аз не знам какво да кажа.

Луи: Ето, аз ще го направя. До тук сме.

Луи: Нищо, че дори това цялото нещо, не беше нищо дори от началото.

Анна: Не мога да повярвам. Такъв си идиот.

Луи: Анна, знам, че искаш да падна в капана на игричките ти, но няма, скъпа.

Анна: Смешно, а?

Луи: ?

Анна: Аз паднах в твоя.

Texting Louis Tomlinson (Bulgarian Translation)Where stories live. Discover now